Xếp hạng các sàn AMM DEX theo khối lượng giao dịch?

Khối lượng giao dịch trên các sàn AMM DEX thay đổi liên tục, tuy nhiên, một số sàn AMM DEX phổ biến với khối lượng giao dịch cao nhất hiện tại là:

 1. Uniswap: là một trong những sàn AMM DEX đầu tiên được ra mắt trên blockchain hệ Ethereum và vẫn là một trong các sàn AMM DEX có khối lượng giao dịch cao nhất.
 2. Sushiswap: là một sàn AMM DEX được ra mắt sau Uniswap, cũng trên Ethereum, và có khối lượng giao dịch tương đối cao.
 3. Balancer: là một sàn AMM DEX có khối lượng giao dịch cao và cung cấp nhiều tùy chọn cho việc tạo và giao dịch các pools token.
 4. Curve: là một sàn AMM DEX có khối lượng giao dịch cao và chuyên về stablecoin.
 5. Aave: là một sàn AMM DEX có khối lượng giao dịch cao và cung cấp các tính năng cho việc cho vay và đầu tư (lending / borrowing) với nhiều tính năng khác, lãi suất thường ổn định
 6. Compound: là một sàn AMM DEX có khối lượng giao dịch cao và cung cấp các tính năng cho việc cho vay và đầu tư, ít tính năng hơn Aave, lãi suất ít ổn định hơn.
 7. Bancor: là một sàn AMM DEX có khối lượng giao dịch cao và cung cấp các tùy chọn cho việc tạo và giao dịch các pools token.
 8. PancakeSwap: là một sàn AMM DEX có khối lượng giao dịch cao và được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain.
 9. QuickSwap: là một sàn AMM DEX có khối lượng giao dịch cao và được xây dựng trên nền tảng Polygon (trước đây là Matic). Nó cung cấp tùy chọn cho việc giao dịch nhanh chóng và giá cả hợp lý.
 10. TraderJoe: là sàn DEX lớn nhất trên hệ sinh thái Avalanche (AVAX) và có nhiều sáng tạo tính ứng dụng mới lạ cho token JOE của họ.
 11. Ngoài ra bên hệ sinh thái nhỏ hơn cũng có các sàn AMM DEX riêng của họ (với volume giao dịch thấp hơn các sàn bên trên), ví dụ hệ Celo có Ubeswap (AMM thông thường) và Mobius (AMM cho stablecoin)
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *