Hình ảnh

GPT-4V: Chat GPT-4 tích hợp Vision, hỏi bằng hình ảnh

GPT-4V: Chat GPT-4 tích hợp Vision, hỏi bằng hình ảnh

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, OpenAI đã công bố triển khai hai tính năng mới giúp mở rộng cách mọi người có thể tương tác với mẫu GPT-4: khả năng đặt câu hỏi về hình ảnh và sử dụng giọng nói làm đầu vào cho truy vấn. GPT-4V là gì? Khác gì ChatGPT 4? GPT-4V là …

GPT-4V: Chat GPT-4 tích hợp Vision, hỏi bằng hình ảnh Read More »

Composed Image Retrieval (CIR): Truy xuất Hình ảnh Tổng hợp là gì?

Composed Image Retrieval (CIR): Truy xuất Hình ảnh Tổng hợp là gì?

Tìm kiếm hình ảnh là một nhiệm vụ quan trọng trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như tìm kiếm trên web, thương mại điện tử và giám sát. Tuy nhiên, các hệ thống tìm kiếm hình ảnh truyền thống thường gặp khó khăn trong việc xử lý các truy vấn phức tạp, chẳng hạn như …

Composed Image Retrieval (CIR): Truy xuất Hình ảnh Tổng hợp là gì? Read More »

GPT-4V: Phiên bản ChatGPT tích hợp Vision

GPT-4V: Phiên bản ChatGPT tích hợp Vision, hỏi bằng hình ảnh, xử lý image bằng AI

Chào mọi người, hãy chuẩn bị cho một cuộc tiến hóa đáng chú ý trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Phiên bản GPT-4V, sản phẩm của nhóm nghiên cứu hàng đầu tại OpenAI, đã chính thức ra mắt và đánh dấu một bước tiến đột phá mới trong khả năng tạo ra và tương …

GPT-4V: Phiên bản ChatGPT tích hợp Vision, hỏi bằng hình ảnh, xử lý image bằng AI Read More »