Shared Sequencer: Tối ưu chi phí cho Trình sắp xếp giao dịch

Trong bối cảnh không ngừng thay đổi của công nghệ blockchain, một lĩnh vực đã thu hút sự chú ý đáng kể là lĩnh vực các giải pháp Layer 2 để mở rộng quy mô. Trong số các giải pháp này, các optimistic roll-up đã nổi lên như một phương pháp triển khai hứa hẹn để giải quyết những thách thức về quy mô mà các mạng phi tập trung đang phải đối mặt.

Otimistic roll-up có một thành phần quan trọng được biết đến là “Sequencer” (Trình sắp xếp). Tuy nhiên, Optimism đã đưa ra một khái niệm đột phá, mang đến một tầm nhìn mới cho roll-up – đó là “Shared Sequencer” (Trình sắp xếp có thể chia sẻ được). Trong toàn bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tiềm năng của Shared Sequencer và những tác động của nó đối với tương lai của sự tương tác giữa các blockchain.

1. Sequencer là gì, công dụng của Sequencer

Sequencer là một thực thể duy nhất chịu trách nhiệm thu thập các giao dịch, tạo ra các khối roll-up và gửi chúng đến chuỗi chính Ethereum. Sequencer cũng chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ bằng chứng gian lận nào.

Sequencer là một phần quan trọng của kiến trúc optimistic roll-up vì nó đảm bảo rằng chuỗi roll-up luôn đồng bộ với chuỗi chính Ethereum. Vai trò của Sequencer tương tự như của một người xác minh (validator) trong một blockchain dựa trên chứng minh sự tương phản (proof-of-stake), nhưng Sequencer có nhiều quyền lực và kiểm soát hơn đối với chuỗi roll-up.

Tương tự như các blockchain layer 1, các layer cũng phải tìm cách tối ưu chi phí cho người dùng trong mỗi lần giao dịch. Shared Sequencer được thiết kế để có thể giúp tối ưu khoản chi phí này với tính năng đặc biệt của nó.

2. Khái niệm: Shared Sequencer là gì?

Shared Sequencer là Trình sắp xếp có thể chia sẻ được, và có thể được sử dụng chung bởi nhiều roll-up cùng 1 lúc để sắp xếp và gửi các giao dịch đến chuỗi gốc. Shared Sequencer chịu trách nhiệm về việc sắp xếp các giao dịch off-chain từ các roll-up, tổng hợp chúng và gửi chúng dưới dạng một giao dịch duy nhất trên chuỗi chính. Tiếp cận này giúp giảm thiểu chi phí cho người dùng bằng cách chia sẻ chi phí của giao dịch.

Shared Sequencer hiện đang được dùng trên Superchain (còn gọi là OP Chain) của Optimism.

3. Công dụng của Shared Sequencer: Sequencer Fee Sharing (SFS)

Shared Sequencer có công dụng là Sequencer Fee Sharing (SFS): chia sẻ phí tiền phí của Trình sắp xếp. Phần phí này sẽ kiếm được khi 1 giao dịch bất kỳ được thực thi trên lớp blockchain cơ sở.

Với Shared Sequencing, Sequencer có khả năng tạo ra các chuỗi cho từng roll-up cụ thể một cách riêng lẻ hoặc kết nối các lịch sử của nhiều roll-up lại với nhau. Bằng cách kết nối lịch sử, Sequencer đảm bảo rằng hoặc tất cả các giao dịch từ các roll-up khác nhau đều được xác nhận, hoặc không có giao dịch nào được xác nhận trên chuỗi gốc. Điều này giúp người dùng thực hiện giao dịch trên nhiều roll-up cùng một lúc một cách hiệu quả.

4. Ưu nhược điểm của Shared Sequencer

Ưu điểm của Shared Sequencer:

 • Tối ưu hóa Chi phí: Shared Sequencer cho phép người dùng tiết kiệm chi phí bằng cách nhóm và nén nhiều giao dịch thành một giao dịch trên chuỗi gốc. Điều này có thể giảm đáng kể phí gas, làm cho các giao dịch roll-up trở nên hiệu quả về chi phí hơn.
 • Giao dịch trên nhiều roll-up một cách dễ dàng: Shared Sequencer cung cấp một cơ chế cho người dùng để thực hiện các giao dịch trên nhiều roll-up mà không cần tương tác trực tiếp với chuỗi gốc. Người dùng có thể sử dụng Sequencer chia sẻ để quản lý hiệu quả các giao dịch trên các cuộn lên khác nhau.
 • Tính toán trạng thái trên nhiều roll-up dễ dàng: Sequencer chia sẻ có thể tiền tích hợp và cung cấp đảm bảo thực hiện tin cậy cho các giao dịch trên nhiều cuộn lên, đơn giản hóa quá trình tính toán trạng thái roll-up.
 • Nghiên Cứu và Cải Tiến: Những thách thức mà Shared Sequencer mang lại tạo cơ hội cho nghiên cứu và cải tiến. Giải quyết những hạn chế này có thể dẫn đến các tương tác trên nhiều roll-up hiệu quả và an toàn hơn trong tương lai.

Nhược điểm của Shared Sequencer:

 • Tin Tưởng vào Sequencer: Shared Sequencer phụ thuộc vào sự tin tưởng vào Sequencer để hành động một cách trung thực và không tạo ra các chuỗi xung đột hoặc không hợp lệ. Người dùng phải dựa vào tính chính trực của Sequencer, điều này đưa vào một điểm tập trung của sự tin tưởng.
 • Khả năng tích hợp DeFi trên nhiều roll-up: Đạt được khả năng tích hợp DeFi trên nhiều roll-up thông qua shared sequencer gặp hạn chế. Các tương tác DeFi phức tạp thường liên quan đến các giao dịch có thể thất bại, không thể đảm bảo thực hiện nguyên tử thông qua bao gồm nguyên tử.
 • Sự Phức Tạp với Mối Quan hệ Dự phòng: Mặc dù tích hợp các mối quan hệ dự phòng rõ ràng giữa các giao dịch và trạng thái roll-up có thể giải quyết một số thách thức, nhưng nó có thể làm tăng sự phức tạp cho các Người đề xuất cần đánh giá nhiều trạng thái dựa trên thông tin giả định từ các roll-up khác.

Các dự án liên quan đến dịch vụ Share Squencing.

Kết: Shared Sequencer mở ra một tầm nhìn mới trong lĩnh vực optimistic roll-up, đề xuất một con đường để cải thiện sự mở rộng và tích hợp giữa roll-up lên. Khi các nhà nghiên cứu và nhà phát triển tiếp tục khám phá khái niệm đột phá này, Shared Sequencer hứa hẹn sẽ nâng cấp và mở rộng được các blockchain layer 2.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
 • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
 • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
 • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
 • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *