Kinh Tế

ETP, ETN, ETF: Khái niệm, sự khác nhau giữa các loại quỹ

ETP, ETN, ETF: Khái niệm, sự khác nhau giữa các loại quỹ

ETF, ETP và ETN là những loại quỹ giao dịch trao đổi phổ biến được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, đặc biệt là ở Mỹ. Mặc dù có những điểm tương đồng, nhưng chúng cũng có một số khác biệt quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn …

ETP, ETN, ETF: Khái niệm, sự khác nhau giữa các loại quỹ Read More »