Payment Abstraction Layer (PAL): Lớp Thanh toán của Chainlink

Chainlink là giao thức dẫn đầu về oracle và kết nối dữ liệu. Gần đây, Chainlink ra mắt Payment Abstraction Layer (PAL), là Lớp Thanh toán. Bài viết này sẽ giới thiệu về khái niệm và công dụng của Lớp Thanh toán này.

Khái niệm: Payment Abstraction Layer (PAL) là gì?

Payment Abstraction Layer (PAL) (Lớp Thanh toán) là một lớp trong ngăn xếp Web3 nằm giữa lớp ứng dụng và lớp network, chịu trách nhiệm xử lý tất cả các khía cạnh của thanh toán, bao gồm chuyển đổi tiền tệ, phí gas và thuế.

Chainlink liên quan gì đối với Payment Abstration Layer?

Chainlink sẽ đóng một vai trò quan trọng trong Lớp Thanh toán bằng cách cung cấp dữ liệu thời gian thực về tỷ giá hối đoái, giá gas và các yếu tố liên quan khác. Điều này cho phép PAL tính toán lộ trình thanh toán tối ưu cho mỗi giao dịch và giảm thiểu phí gas.

$LINK, Universal Gas Token (UGT) sẽ được sử dụng làm tiền tệ gốc của Lớp Thanh toán?

Nó được thiết kế để trở thành một cách thanh toán phí gas hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn so với tiền điện tử truyền thống.

Chainlink có khả năng cách mạng hóa cách thực hiện thanh toán trên blockchain.

Cách hoạt động của Lớp Thanh toán

  1. Khi người dùng muốn thanh toán trên ứng dụng Web3, họ sẽ gửi yêu cầu tới PAL.
  2. PAL sử dụng các oracle Chainlink để nhận dữ liệu theo thời gian thực về tỷ giá hối đoái, giá gas và các yếu tố liên quan khác.
  3. PAL sau đó tính toán lộ trình thanh toán tối ưu cho giao dịch và chuyển khoản thanh toán của người dùng thành UGT.
  4. UGT sau đó được sử dụng để thanh toán phí gas cho giao dịch.
  5. PAL sau đó sẽ gửi UGT còn lại cho người nhận thanh toán.

Lợi ích của PAL

  • Giảm phí gas: PAL có thể tối ưu hóa đường dẫn thanh toán cho mỗi giao dịch để giảm thiểu phí gas.
  • Giao dịch nhanh hơn: PAL có thể xử lý thanh toán nhanh hơn nhiều so với tiền điện tử truyền thống.
  • Thuận tiện hơn: PAL có thể xử lý tất cả các khía cạnh thanh toán, bao gồm chuyển đổi tiền tệ, phí gas và thuế.

Kết: Payment Abstraction Layer (PAL) và UGT vẫn đang được phát triển, nhưng chúng có tiềm năng cách mạng hóa cách thức thanh toán được thực hiện trên blockchain. Bằng cách thực hiện thanh toán hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn, PAL và UGT có thể giúp đẩy nhanh việc áp dụng các ứng dụng Web3.

Vietnam Pham – Click Digital

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *