Tips

đo lường account

Đo lường Account Executive bằng con số nào?

Nghề Account trong các công ty Agency quảng cáo thường đóng vai trò rất quan trọng trong sự tồn vong của doanh nghiệp. Vì người làm Account sẽ là người trực tiếp chăm sóc khách hàng, hoặc đem hợp đồng về cho công ty. Vậy làm sao để doanh nghiệp đo lường Account Executive? Account …

Đo lường Account Executive bằng con số nào? Read More »