Moonbeam Ignite: Chương trình tài trợ của Moonbeam

Moonbeam Ignite 2023 đã trở lại, và nó nóng hơn bao giờ hết! Đội ngũ Moonbeam vừa ra mắt một loạt sáng kiến mới về thanh khoản trên Moonbeam.

1. Moonbeam Ignite là gì?

Moonbeam Ignite 2023 là chương trình mới được thiết kế để tăng cường sức nóng của hệ sinh thái Moonbeam, được thúc đẩy bởi một loạt tài trợ mới được cộng đồng lựa chọn.

Moonbeam Ignite là một trải nghiệm để làm cho hoạt động trên Moonbeam sôi động hơn. Các khả năng DeFi, được thúc đẩy bởi tính kết nối qua chuỗi của Moonbeam.

Hãy xem xem có những dự án nào đang hoạt động và đang đánh lửa cho DeFi trên Moonbeam, được tài trợ bởi gói tài trợ Hệ sinh thái Moonbeam phiên hai (với nhiều dự án sắp tới!). Hơn 7 triệu GLMR đã được phân phối cho các dự án kể từ đầu năm thông qua các tài trợ cộng đồng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái. Các thành viên cộng đồng Moonbeam đã quyết định mức tài trợ cho từng dự án — điều này là một minh chứng thực sự về sức mạnh của quyết định phi tập trung.

Những tài trợ này củng cố vị thế của Moonbeam trong không gian DeFi bằng cách tăng các chỉ số hoạt động, cải thiện sự tham gia của người dùng, mở rộng thanh khoản và thúc đẩy một hệ sinh thái phong phú.

Hãy cùng xem các dự án đang làm gì với tài trợ của họ và cách bạn có thể tham gia!

2. Phần thưởng tài trợ

Beamswap

Beamswap, một trung tâm DeFi dựa trên Moonbeam cung cấp thanh khoản cho các giao dịch ngang hàng được thực hiện bằng cách sử dụng tiêu chuẩn, ổn định và CL AMM. Beamswap là sàn giao dịch vĩnh viễn duy nhất đang hoạt động trên Polkadot.

Cách họ sử dụng tài trợ Beamswap nhằm tăng cường hệ sinh thái DeFi của Moonbeam bằng cách tập trung vào sự phát triển người dùng thông qua sàn giao dịch vĩnh viễn phi tập trung của họ và sự tập trung thanh khoản AMM. Họ sử dụng tài trợ để tăng cường thanh khoản thị trường cho Beamex và Beamswap v3 để thu hút một số lượng lớn người dùng hoạt động và duy trì sự tham gia trong mạng lưới Moonbeam. Đọc đề xuất tài trợ đã được chấp nhận và cuộc thảo luận gốc trên diễn đàn.

Cách người dùng truy cập vào tài trợ:

  • 249.171 GLMR được sử dụng để tăng cường thanh khoản thị trường cho Beamex, một sàn giao dịch vĩnh viễn phi tập trung.
  • 373.756 GLMR được sử dụng cho Beamswap v3 AMM tập trung thanh khoản, dẫn đến sự gia nhập của người dùng mạng lưới Moonbeam và sự duy trì dài hạn của họ.

Moonwell

Moonwell là một giao thức cho vay và DeFi mở dựa trên Moonbeam và Moonriver. Moonwell là giao thức DeFi lớn nhất về TVL trong hệ sinh thái Dotsama.

Cách họ sử dụng tài trợ Moonwell đã phân bổ quỹ tài trợ cho các nhà cung cấp thanh khoản phản ánh sự tận tâm của họ trong việc tăng cả TVL và các hoạt động trên chuỗi. Chiến lược này tương thích với sự thành công của Moonwell trong việc mở rộng thanh khoản cho tài sản được nối và gốc, đóng góp vào việc giảm chi phí vay mượn và mở rộng sự tiếp nhận của công nghệ Moonbeam. Đọc đề xuất tài trợ đã được chấp nhận và cuộc thảo luận gốc trên diễn đàn.

Cách người dùng truy cập vào tài trợ:

  • 1.576.853,40 GLMR đang được sử dụng để thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản trên nền tảng.

Gamma

Gamma là một giao thức quản lý thanh khoản tập trung không giao hàng, tự động.

Cách họ sử dụng tài trợ Gamma đang sử dụng quỹ tài trợ để duy trì và nâng cấp hoạt động của Moonbeam về số lượng người dùng hoạt động, giao dịch và TVL. Việc phân bổ cho các sáng kiến thanh khoản và phát triển tạo ra các hồ bơi thanh khoản lành mạnh, tạo điều kiện giao dịch mượt mà và điều kiện thanh khoản lý tưởng. Đọc đề xuất tài trợ đã được chấp nhận và cuộc thảo luận gốc trên diễn đàn.

Cách người dùng truy cập vào tài trợ:

  • 490.400 GLMR đang được sử dụng như khuyến mãi thanh khoản trực tiếp trong vòng năm tháng cho các nhà cung cấp thanh khoản thông qua các ngăn mạng lưới quản lý của Gamma, có sẵn thông qua các DEX chính của Moonbeam: Uniswap (qua Oku), StellaSwap, Beamswap.

Các dự án đã nhận tài trợ trước đó bao gồm các dự án hoạt động trên mạng lưới Moonbeam DeFi, bao gồm cung cấp thanh khoản, sàn giao dịch phi tập trung, cho vay và vay mượn. Các dự án trong tranche đầu tiên của Tài trợ Hệ sinh thái 2023 – bao gồm Beamswap, Prime Protocol, StellaSwap và DAM Finance – đã khởi đầu các sáng kiến của họ vào đầu năm nay.

Dưới đây là cập nhật về cách những tài trợ này đã tác động đến hệ sinh thái Moonbeam.

3. Đợt Tài trợ lần trước (lần 1, Tranche 1) đang như thế nào?

Vào tháng 3 năm 2023, các dự án trong hệ sinh thái đã được chọn và ưu tiên thông qua một cuộc bỏ phiếu Snapshot tổng cộng diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 3. Với hơn 2.600 phiếu được đúc, cộng đồng đã quyết định phân bổ nguồn tài trợ trong tranche đầu tiên, sau đó đã được cố định thông qua cuộc bỏ phiếu ratification trên chuỗi vào đầu tháng 4.

Beamswap Khoản Tài trợ Hệ sinh thái đã được sử dụng thông qua sản phẩm mới nhất của Beamswap, Beamex, và việc giới thiệu các tính năng mới để thu hút nhiều người dùng hoạt động hơn trên Mạng lưới Moonbeam. Beamswap đang tìm cách trở thành một DEX được cấp nguồn sức mạnh bởi người dùng và giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài bằng cách xây dựng một cộng đồng lớn mạnh và trung thành hơn. GLMR được yêu cầu đã được sử dụng để cải thiện thanh khoản thị trường và thu hút nhiều người dùng hơn với trải nghiệm UX tốt hơn.

StellaSwap StellaSwap là một DEX kết hợp trên Moonbeam với mục tiêu duy trì và phát triển hoạt động trong hệ sinh thái. Mục tiêu chính của họ là tăng số lượng người dùng hoạt động, giao dịch và tổng giá trị khóa (TVL). Họ cũng nhằm xây dựng các trường hợp sử dụng Connected Contracts. Nguồn tài trợ được yêu cầu đã được sử dụng để duy trì và làm sâu hơn sự sâu sắc thị trường của tài sản chiến lược để tạo điều kiện tiện ích rộng rãi trên toàn hệ sinh thái.

DAM Finance DAM là dự án cơ sở hạ tầng thanh khoản. Mục tiêu chính của tài trợ là thiết lập d2o, stablecoin bản địa của DAM, là stablecoin ưa thích trên Moonbeam, một nền tảng chuỗi khối.

Prime Protocol Prime Protocol là giao thức cho vay và cho vay chéo chuỗi cho phép người dùng vay qua các chuỗi dựa trên toàn bộ danh mục tài sản chéo chuỗi của họ, cách mà người dùng có thể tận dụng giá trị của danh mục tài sản của họ. Giao thức sử dụng Connected Contracts để chỉ đạo các giao dịch trên nhiều chuỗi mà không cần dựa vào cầu nối. Tài trợ đang được sử dụng để cung cấp khuyến mãi thanh khoản trên Moonbeam, khuyến khích việc sử dụng lành mạnh của giao thức.

Lời kết

Những tài trợ Hệ sinh thái của Moonbeam cung cấp nguồn tài trợ cho các ứng dụng, cơ sở hạ tầng, công cụ, chương trình và giáo dục để khởi đầu hoạt động và thúc đẩy sự phát triển trong hệ sinh thái Moonbeam. Người nộp đơn có cơ hội tiếp cận tài liệu hướng dẫn cho nhà phát triển, cơ hội mạng lưới hệ sinh thái và thậm chí là cuộc giới thiệu với các nhà đầu tư hoạt động trong hệ sinh thái Moonbeam.

Dự án Moonbeam Ignite và các dự án tài trợ hệ sinh thái đang thúc đẩy sự phát triển và tính thanh khoản trên Moonbeam, mở ra nhiều cơ hội cho những ai muốn tham gia vào hệ sinh thái này. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một Moonbeam mạnh mẽ và phát triển hơn bao giờ hết trong thời gian tới!

Click Digital

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *