Tư vấn marketing online là gì?

tư vấn marketing online là gì

Tư vấn marketing online là gì? Khi nào khách hàng cần tư vấn? Làm cách nào để trở thành tư vấn viên? Để trở thành tư vấn viên thì bạn cần những kinh nghiệm gì?

Tư vấn marketing online là gì?

Là dùng kinh nghiệm của mình, đưa ra giải pháp về marketing online cho các doanh nghiệp. Những giải pháp này sẽ góp phần cải thiện những mục tiêu của doanh nghiệp như doanh thu, lead, new user, traffic, CPC, vân vân…

tư vấn marketing online là gì
nghề tư vấn marketing online

Khi nào khách hàng cần tư vấn?

Định hướng đúng cho mảng marketing online thì luôn luôn cần. Nhưng khách hàng chỉ cần tư vấn khi họ thực sự thấy rằng bản thân họ không đủ khả năng giúp doanh nghiệp phát triển trong mảng này. Thường thì họ chỉ tìm đến nhân viên tư vấn một khi họ đã thử nghiệm và bung bét hết cả lên nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp.

Lúc họ tìm đến mình, họ sẽ liên tục hỏi về doanh nghiệp của họ. Và họ sẽ hỏi mình giải pháp nào giúp cho doanh nghiệp. Họ sẽ tìm đến những ai họ thấy background ổn, hoặc đã quen biết với mình từ trước và biết rõ kinh nghiệm của mình.

Làm cách nào để trở thành tư vấn viên?

Để tư vấn được cho người khác, bạn phải có kinh nghiệm chuyên môn thật sự tốt, như 1 planner. Nhưng bạn không trở thành director được là vì bạn không có mối quan hệ và brand cá nhân trong riêng công ty đó. Bạn không giỏi về mặt business. Nhưng nói về mặt kinh nghiệm chuyên môn, về mặt marketing online, bạn phải hơn hẳn chủ doanh nghiệp.

Về mặt brand cá nhân, bạn cũng phải đã từng làm marketing manager hoặc executive hoặc planner ở các công ty lớn. Hoặc bạn có thể đại diện cho một agency nào đó để tư vấn cho khách hàng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyên môn của bạn. Bạn có thể đưa ra những giải pháp, nhưng con số, định hướng, những fact, mà có thể làm ngạc nhiên khách hàng, trên mức suy nghĩ của khách hàng. Ví dụ, bạn có thể chỉ ra điểm sai, cần khắc phục hiện đang có của khách hàng, bạn có thể đề ra kế hoạch chi tiết, giúp khách hàng có định hướng chính xác hơn.

Những người làm Account trong các công ty agency thường rất giỏi trò chuyện về những vấn đề này. Ví mục tiêu nghề nghiệp của họ thường là phải trò chuyện, thúc đẩy nhu cầu, đưa ra giải pháp, và cuối cùng là đem lại hợp đồng về cho agency của mình. Hãy tìm hiểu thêm về nghề Account trong agency, những KPI mà họ phải làm, cách thực hiện là gì, đo lường công việc Account ra sao.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *