Nâng cấp Dencun của Ethereum triển khai trên Holesky Testnet

💥Nâng cấp Dencun (Cancun-Deneb) của Ethereum triển khai trên testnet Holesky

Các nhà phát triển cốt lõi Ethereum đã kích hoạt nâng cấp Dencun trên testnet Holesky vào ngày 7 tháng 2 năm 2024. Holesky là testnet cuối cùng trước khi triển khai mainnet.

Với cột mốc quan trọng này, Ethereum đã tiến gần hơn đến proto-danksharding (EIP-4844), nhắm mục tiêu mở rộng mạng và giảm chi phí giao dịch cho các dApp ETH. Đó là một sự phát triển quan trọng có khả năng thúc đẩy mạng và chuỗi Rollup Lớp 2.

Việc triển khai là testnet cuối cùng trước khi kích hoạt mainnet và diễn ra sau khi triển khai trên testnet Goerli và Sepolia lần lượt vào ngày 17 tháng 1 và 30 tháng 1 năm 2024. Ngày kích hoạt mainnet cho Dencun sẽ được công bố sau cuộc gọi của các nhà phát triển cốt lõi vào cuối ngày hôm nay.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

  • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
  • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
  • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
  • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
  • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *