Vietnam

blockchain anh huong digital marketing

Người làm Digital Marketing buộc phải biết – Blockchain ảnh hưởng như thế nào đến bạn?

Trong tình trạng thị trường Digital Marketing đã bão hòa (hàm ý rằng đã có quá nhiều người làm Digital Marketing, khiến cho những người mới bước vô ngành sẽ không có nhiều cơ hội thu nhập cao nữa), blockchain sẽ giúp mở rộng lại con đường cho ngành Digital Marketing. Sơ đồ dưới đây …

Người làm Digital Marketing buộc phải biết – Blockchain ảnh hưởng như thế nào đến bạn? Read More »