Wrapped CBDC (wCBDC): Tương thích với Web3

wrapped CBDC (wCBDC): tương thích với web3

Vấn đề

Khi người dùng muốn chuyển CBDC qua lại giữa 2 nền tảng khác nhau thì sự không tương thích sẽ khiến việc chuyển tiền này không thực hiện được. Các trường hợp mà 2 nền tảng khác nhau có thể là:

  • Chuyển CBDC qua lại giữa hệ thống chính và 1 mạng blockchain
  • Chuyển CBDC qua lại giữa 2 hoặc nhiều mạng blockchain khác nhau (cross-chain)

Người tiêu dùng khi nắm giữ CBDC có thể đồng thời muốn tham gia thương mại trên nhiều blockchain, bao gồm cả các blockchain công khai, hoặc tham gia các hoạt động tài chính phi tập trung trên các trang nền tảng web3. Ở thời điểm hiện tại, lựa chọn duy nhất của họ là sử dụng các loại tiền điện tử riêng khác với tiền ngân hàng trung ương CBDC, nhưng mức độ rủi ro lại khá cao. Vậy nên cần có một giải pháp cho CBDC để giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu này.

Wrapped CBDC (wCBDC) sẽ giải quyết vấn đề này.

Giải pháp: wrapped CBDC (wCBDC)

Wrapped CBDC (wCBDC) là loại tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC), và có thể sử dụng được trên các nền tảng blockchain. Wrapped CBDC có nghĩa là CBDC được bọc, sử dụng cơ chế giá trị tương đương (như wBTC, wETH,…) để có thể sử dụng được trên nhiều blockchain khác nhau (cross-chain).

Wrapped CBDC (wCBDC) giúp cung cấp một tài sản thanh toán an toàn có thể được tận dụng trên nhiều hệ sinh thái blockchain. CBDC được sử dụng làm  giá trị mã hóa để thanh toán không rủi ro, được triển khai trên chuỗi khối công khai cho các giao dịch được ủy quyền. 

Một giải pháp cho phép CBDC được mã hóa trên các blockchain khác nhau với các biện pháp kiểm soát đảm bảo rằng nó chỉ có thể được giữ, sử dụng và mua lại bởi các bên được ủy quyền đã được KYC đúng cách và rủi ro – được đánh giá bởi các nhà cung cấp dịch vụ CBDC được cấp phép.

Lợi ích

Trường hợp sử dụng này cung cấp một số lợi ích tiềm năng. Nó cho phép người tiêu dùng tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách sử dụng các hình thức tiền đáng tin cậy và đáng tin cậy. Nó mang lại tiện ích gia tăng cho tiền tệ có chủ quyền, cho phép người tiêu dùng hưởng lợi từ nhiều tính năng của tiền điện tử , chẳng hạn như tham gia vào các cuộc chơi tài chính phi tập trung (Defi), đồng thời đảm bảo sự tin cậy, bảo mật và tuân thủ.

Nó cũng giúp các nhà phát triển hợp đồng thông minh Web3 dễ dàng hơn trong việc hỗ trợ chấp nhận các loại tiền tệ có chủ quyền làm hình thức thanh toán và có khả năng cho phép họ tiếp cận với nhóm khách hàng mở rộng. 

Cách hoạt động của wrapped CBDC

Cơ chế hoạt động của Wrapped CBDC là sẽ khóa hoặc hủy đồng CBDC ở nền tảng gốc và tạo ra một đồng Wrapped CBDC được bọc ở nền tảng đích. Có 3 trường hợp sau:

  • Ghi và đúc (Burn and Mint) — CBDC gốc được đốt trên nền tảng gốc và đúc ra phiên bản được bọc (đồng wCBDC) trên nền tảng đích. 
  • Khóa và đúc (Lock and Mint) — CBDC gốc bị khóa trên nền tảng gốc và đúc ra phiên bản được bọc (đồng wCBDC) trên nền tảng đích.
  • Khóa và mở khóa (Lock and Unlock) — CBDC gốc bị khóa trên nền tảng gốc và phiên bản được bọc (đồng wCBDC) sẽ được mở khóa trên nền tảng đích.

Trường hợp sử dụng cho phép chủ sở hữu CBDC thí điểm mua NFT được liệt kê trên chuỗi khối công khai Ethereum. Quá trình này đã “khóa” số lượng CBDC thí điểm cần thiết trên nền tảng CBDC và đúc một lượng token wrapped CBDC có giá trị tương đương trên Ethereum. Là điều kiện tiên quyết cho giao dịch, ví Ethereum của người mua và người bán, cũng như hợp đồng thông minh trên thị trường NFT, đã được đưa vào danh sách cho phép trong giải pháp. Không thể chuyển wrapped CBDC sang bất kỳ ví Ethereum hoặc hợp đồng thông minh nào không được liệt kê cho phép, do đó chứng tỏ khả năng thực hiện các biện pháp kiểm soát ngay cả trên các chuỗi khối công khai.

Đọc thêm về các loại CBDC khác như Wholesale CBDC, Retail CBDC, Direct CBDC, Indirect CBDC, Hybrid CBDC.

Vietnam Pham – Click Digital

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *