Tỷ lệ ra mắt quỹ crypto mới năm 2024 thấp hơn nhiều so với 2017: thời kỳ hoàng kim

Tỷ lệ ra mắt quỹ tiền điện tử mới chững lại sau thời kỳ bùng nổ.

Mặc dù thị trường tiền điện tử có dấu hiệu phục hồi trong năm 2024, tốc độ ra mắt quỹ tiền điện tử mới vẫn đang ở mức thấp so với thời kỳ hoàng kim năm 2017.

Dưới đây là một số điểm chính:

 • Số lượng quỹ mới ra mắt:
  • Quý 1/2024: 25 quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ phòng hộ mới – cao nhất kể từ quý 2/2021.
  • Gấp đôi số lượng quỹ đóng cửa trong cùng kỳ.
  • Gần gấp ba số lượng quỹ ra mắt trong quý 1/2023.
 • So sánh với thị trường bear market:
  • Năm 2023: Số lượng quỹ tiền điện tử mới ra mắt gần như không vượt quá số lượng quỹ đóng cửa.
 • So sánh với thời kỳ hoàng kim:
  • Năm 2017: Trung bình 73 quỹ mới được ra mắt mỗi quý.
  • Hiện nay: Tốc độ ra mắt quỹ mới thấp hơn nhiều so với năm 2017.
 • Hoạt động huy động vốn:
  • Việc huy động vốn cho các quỹ tiền điện tử mới đang trở nên khó khăn hơn.
  • Quy mô cấp vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm mới có xu hướng nhỏ hơn so với năm 2021 và 2022.
  • Ít nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử.
 • Số liệu cụ thể:
  • Quý 1/2024: 2,62 tỷ USD được đầu tư vào 631 giao dịch đầu tư mạo hiểm.
  • Cùng kỳ năm ngoái: 2,9 tỷ USD đầu tư vào 781 giao dịch.
  • Quý 1/2021: 7,2 tỷ USD đầu tư vào 817 giao dịch.

Nhìn chung:

 • Thị trường quỹ tiền điện tử đang có dấu hiệu phục hồi sau đợt sụt giảm vào năm 2022.
 • Tuy nhiên, tốc độ ra mắt quỹ mới vẫn còn chậm so với thời kỳ hoàng kim năm 2017.
 • Hoạt động huy động vốn cho các quỹ tiền điện tử mới cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Điều này cho thấy:

 • Các nhà đầu tư đang thận trọng hơn trước khi rót vốn vào lĩnh vực tiền điện tử.
 • Tương lai của thị trường quỹ tiền điện tử vẫn còn nhiều biến động.
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *