Tự Kiểm Tra Tính Logic của Smart Contract Bằng Thủ Công: Cách Thực Hiện và Ví Dụ

Tự Kiểm Tra Tính Logic của Smart Contract Bằng Thủ Công

Trong thế giới ngày càng phát triển của blockchain và smart contract, việc đảm bảo tính logic và tính bảo mật của smart contract là rất quan trọng. Một số công cụ kiểm tra tĩnh (như Mythril, Slither, Securify,…) và kiểm tra mã động (Truffle, Ganache,…) có thể được sử dụng để tự động phát hiện lỗ hổng, nhưng kiểm tra thủ công vẫn luôn cần thiết để đảm bảo rằng smart contract hoạt động chính xác theo mong đợi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tự kiểm tra tính logic của smart contract bằng cách thực hiện kiểm tra thủ công, cùng với một số ví dụ cụ thể.

Các bước tự kiểm tra tính logic của smart contract

 1. Xác Định Mục Tiêu Kiểm Tra: Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu kiểm tra của smart contract. Điều này có thể bao gồm việc xác minh tính đúng đắn của các chức năng, quyền truy cập, luồng xử lý và điều kiện logic.
 2. Tạo Các Trường Hợp Kiểm Thử: Tạo ra các trường hợp kiểm thử khác nhau để kiểm tra tính logic của smart contract trong các tình huống khác nhau. Đảm bảo rằng bạn kiểm tra cả các trường hợp bình thường và các trường hợp ngoại lệ.
 3. Theo Dõi Luồng Xử Lý: Theo dõi các luồng xử lý của smart contract từ đầu đến cuối. Đảm bảo rằng các bước xử lý diễn ra theo đúng trình tự và không có bất kỳ vấn đề logic nào.
 4. Kiểm Tra Các Điều Kiện Logic: Kiểm tra các điều kiện logic trong smart contract, chẳng hạn như các câu lệnh IF, ELSE, và các điều kiện so sánh. Xác minh rằng chúng hoạt động chính xác theo mong đợi.
 5. Kiểm Tra Dữ Liệu Đầu Vào: Kiểm tra các giá trị đầu vào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của smart contract. Đảm bảo rằng các giá trị này được xử lý đúng cách.
 6. Kiểm Tra Xử Lý Ngoại Lệ: Xác định và kiểm tra xử lý các tình huống ngoại lệ mà smart contract có thể gặp phải, chẳng hạn như lỗi do giới hạn gas hoặc tình trạng lỗi không xác định.

Ngoài ra, bạn cũng nên check scam cho dự án và smart contract để giảm bớt rủi ro nha.

Ví Dụ

Click Digital xin phép đưa ra một ví dụ về smart contract đơn giản để chuyển tiền giữa các tài khoản Ethereum:

contract SimpleWallet {
  mapping(address => uint) public balances;

  function deposit() public payable {
    balances[msg.sender] += msg.value;
  }

  function withdraw(uint amount) public {
    require(balances[msg.sender] >= amount, "Insufficient balance");
    balances[msg.sender] -= amount;
    msg.sender.transfer(amount);
  }
}

Để kiểm tra tính logic của smart contract này, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm Tra Chức Năng Deposit: Gửi Ether đến smart contract thông qua chức năng deposit và kiểm tra xem số dư của người dùng được cập nhật đúng cách.
 2. Kiểm Tra Chức Năng Withdraw: Kiểm tra việc rút tiền từ smart contract bằng cách gửi một số tiền thích hợp từ một tài khoản đã gửi Ether trước đó. Xác minh rằng số dư của tài khoản đã giảm đi một lượng tương ứng.
 3. Kiểm Tra Xử Lý Ngoại Lệ: Thử rút một số tiền lớn hơn số dư hiện có trong tài khoản và kiểm tra xem smart contract xử lý lỗi đúng cách.

Kết: Kiểm tra tính logic của smart contract bằng cách thực hiện kiểm tra thủ công là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và triển khai smart contract. Bằng cách thực hiện các bước kiểm tra cẩn thận và xác định các vấn đề logic có thể xảy ra, bạn có thể đảm bảo rằng smart contract của bạn hoạt động chính xác theo mong đợi và không gây ra các vấn đề bảo mật.

Vietnam Pham – Click Digital

 • If you’d like to invest in blockchain advertising companies, just BUY token Saigon (SGN) at Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity)
 • Backed by Click Digital Company
 • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *