Tiềm năng và động lực phát triển của DePIN (DePIN Flywheel)

Sự ra đời và phát triển của DePIN có thể coi sẽ giúp định hình lại cơ sở hạ tầng vật lý đang hiện hữu và chịu sự chi phối của các tập đoàn lớn.

Đối với bất cứ ngành nghề nào, để phát triển đều cần phải có sự kích thích tăng trưởng ban đầu. Các nhà phát triển DePIN đã mô tả mô hình DePIN Flywheel như là kim chỉ nam để các dự án DePIN có thể dựa vào và phát triển dự án của mình.

Khái niệm DePIN Flywheel hàm ý rằng, sự phát triển của một khía cạnh trong mạng lưới có thể kích thích sự phát triển của các thành phần khác trong mạng lưới, tạo ra vòng tăng trưởng tự duy trì.

Ví dụ như Helium, đã sử dụng hiệu quả khái niệm DePIN Flywheel này, khi khuyến khích được các cá nhân trên toàn thế giới xây dựng mạng lưới IoT lớn nhất chỉ trong vòng ba năm.

5 yếu tố cho động lực phát triển của DePIN

Cách thức vận hành của mô hình DePIN Flywheel được tóm tắt trong 5 bước như sau:

1. Phát triển cơ sở hạ tầng (Infrastructure Development): Người tham gia cung cấp cơ sở hạ tầng vật lý của họ và kết nối đến hệ thống mạng DePIN, việc này đặt nền tảng cho sự phát triển mạng lưới.

2. Hệ thống thưởng token (Token Incentives): Người tham gia cung cấp tài nguyên phát triển mạng lưới có thể kiếm được token tiền điện tử, như là phần thưởng cho việc cung cấp cơ sở hạ tầng. Các loại token này cũng được sử dụng trong hệ sinh thái DePIN để kích hoạt thêm nhiều lợi ích khác nhau.

3. Tăng trưởng tự thân (Organic growth): Bằng việc thu hút được nhiều người tham gia vào việc vận hành cơ sở hạ tầng, một mạng DePIN có thể tiến đến giai đoạn tăng trưởng tự thân mà không cần bất cứ sự tác động hay kích thích tăng trưởng nào khác. Tăng trưởng tự thân tạo điều kiện mở rộng các dịch vụ và chức năng khác nhau.

4. Doanh thu (Revenue stream): Khi đã xây dựng được cơ sở hạ tầng vững, DePIN chắc chắn có khả năng thu hút người dùng trả tiền để sử dụng dịch vụ hoặc truy cập dữ liệu. Nhờ đó, mạng DePIN sẽ có nguồn doanh thu ổn định, thúc đẩy người tham gia vận hành mạnh mẽ tiếp tục đóng góp.

5. Sự thu hút nhà đầu tư và đóng góp của người dùng (Investor Attraction and User Contribution): Khi đã có một lượng người dùng ổn định, DePIN sẽ dễ dàng thu hút các nhà đầu tư và người dùng mới, giúp hỗ trợ tăng trưởng tài chính và tăng cường hơn nữa các dịch vụ hấp dẫn khác của mạng.

Tìm hiểu tiếp ưu nhược điểm của DePIN.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

  • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
  • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
  • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
  • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
  • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
  • Staking SGN: http://135web.net
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *