Starknet lộ tiêu chí airdrop trong video bị leak?

Hai ngày vừa qua có lẽ là một ngày tưng bừng với ae cày airdrop Starknet, vừa khuya hôm trước một đoạn video về trang web claim Airdrop được leak, ngay hôm sau Starknet chính thức công bố đã snapshot và không phủ nhận đoạn video đó.  

Tiêu chí chính thức sẽ được công bố sau. Ae có thể tham khảo dữ liệu từ video được leak ra trước đó:

1. Starknet user

2. Starknet Developer: Thực hiện ít nhất 5 commit đối với Repository (Repository được hiểu là một kho lưu trữ nơi chứa các files của dự án) sử dụng ngôn ngữ Cairo hoặc được dùng cho cơ sở hạ tầng Starknet

3. Github Developer: Thực hiện ít nhất 5 commit đối với Repository năm trong top 1.000 Repository hàng đầu thế giới hoặc xuất hiện trong electric capital report cho Ethereum.Ít nhất một trong những lần commit này đã diễn ra từ năm 2018 trở đi.

4. Ethereum Early adopter: Có 1 địa chỉ nằm trong top 1000 địa chỉ đầu tiên tương tác với Smartcontract.

Ethereum Staker: Dành cho ae nào đã stake ETH 2.0 trước sự kiện The Merge

5.  StarkEx User: Người dùng mạng lưới dựa trên StarkEx trước ngày 01/6/2022. Ae nào từng cày trên IMX và DYDX cũng có cơ hội nhé.

Tiêu chí đầu Starknet User chưa rõ cụ thể chi tiết bên trong như thế nào, tx, volume, active,.. ra sao. Chờ rule từ dự án thôi.

Các tiêu chí còn lại khá khoai. có thể thấy airdrop chủ yếu cho dev và người dùng sớm. Ae nào từng được air DYDX khéo lại húp tiếp kèo Starknet này, ae từng trải nghiệm hệ sinh thái IMX cũng có cơ hội nhận air.

Ngoài ra, mình nghĩ ae từng chạy node cho dự án kiểu gì cũng được air, Starknet có vẻ ưu ái cho người đóng góp cho cơ sở hạ tầng của mạng lưới.

Ae tham khảo qua thôi, quan trọng chờ thông báo chính thức từ dự án. Dù sao vẫn chúc mừng trước ae có cày cuốc hệ Starknet này nhé.

Lưu ý: bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *