Publish-subscribe oracles và Request-response oracles là gì?

1. Publish-subscribe oracles là gì?

Publish-subscribe oracles là một loại dịch vụ Oracle trong blockchain, được xây dựng dựa trên cơ chế đăng ký và theo dõi. Chúng cung cấp một “dữ liệu đăng ký” mà các hợp đồng thông minh khác có thể thường xuyên đọc để lấy thông tin. Dữ liệu trong trường hợp này được kỳ vọng sẽ thay đổi thường xuyên, vì vậy các hợp đồng khách phải lắng nghe cập nhật dữ liệu trong lưu trữ của Oracle.

Một ví dụ tiêu biểu của Publish-subscribe oracles là dịch vụ Oracle cung cấp thông tin về giá ETH-USD mới nhất cho người dùng. Trong trường hợp này, các hợp đồng thông minh khác có thể đăng ký vào dữ liệu được cung cấp bởi Oracle để theo dõi giá của cặp tiền tệ này và sử dụng nó trong các phần còn lại của hợp đồng thông minh của họ.

Ưu điểm của Publish-subscribe oracles bao gồm:

 1. Đơn giản và hiệu quả: Các hợp đồng thông minh có thể dễ dàng đăng ký vào dữ liệu đăng ký của Oracle để lấy thông tin mới nhất và thường xuyên.
 2. Thích ứng với dữ liệu thay đổi thường xuyên: Do dữ liệu được kỳ vọng thay đổi thường xuyên, Publish-subscribe oracles rất hữu ích cho các ứng dụng yêu cầu thông tin cập nhật liên tục như giá cả, tình trạng thời tiết, v.v.

Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế:

 1. Không phù hợp với dữ liệu ít thay đổi: Trong trường hợp dữ liệu ít thay đổi, việc đăng ký và theo dõi có thể không hiệu quả vì sự lãng phí trong việc thường xuyên cập nhật dữ liệu.
 2. Không xác thực nguồn dữ liệu: Publish-subscribe oracles không xác thực nguồn dữ liệu, do đó, không cung cấp sự đảm bảo về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin thu thập từ bên ngoài chuỗi.

Dịch vụ Oracle dựa trên Publish-subscribe thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu thông tin cập nhật liên tục và không yêu cầu xác thực độ tin cậy cao của dữ liệu từ bên ngoài chuỗi.

2. Request-response oracles là gì?

Request-response oracles là một loại dịch vụ Oracle khác trong blockchain, hoạt động dựa trên cơ chế yêu cầu và phản hồi. Trong mô hình này, hợp đồng thông minh của người dùng có thể yêu cầu thông tin từ Oracle một cách tùy ý, không giới hạn bởi dữ liệu đã được đăng ký. Oracle sẽ tiếp nhận yêu cầu này và gửi nó cho nút ngoại tuyến để xử lý và trả lời.

Ưu điểm của Request-response oracles bao gồm:

 1. Linh hoạt: Người dùng có thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ Oracle theo nhu cầu của họ, không bị giới hạn bởi dữ liệu đã được đăng ký.
 2. Phù hợp với dữ liệu lớn: Vì dữ liệu không bị giới hạn bởi việc đăng ký, Request-response oracles phù hợp với các trường hợp yêu cầu thông tin lớn hoặc phức tạp.

Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế:

 1. Độ trễ: Do việc yêu cầu và phản hồi phải thông qua nút ngoại tuyến, Request-response oracles có thể có độ trễ cao hơn so với Publish-subscribe oracles.
 2. Phụ thuộc vào nút ngoại tuyến: Vì Request-response oracles yêu cầu nút ngoại tuyến để xử lý yêu cầu, hiệu suất của dịch vụ này phụ thuộc vào tính sẵn sàng và đáng tin cậy của các nút này.

Để so sánh giữa Publish-subscribe oracles và Request-response oracles, Click Digital xin phép nêu ra ví dụ như sau: Khi một hợp đồng thông minh cần thông tin về giá ETH-USD mới nhất, nếu sử dụng Publish-subscribe oracles, hợp đồng chỉ cần đăng ký vào dữ liệu đăng ký của Oracle và liên tục cập nhật dữ liệu mới nhất. Trong khi đó, nếu sử dụng Request-response oracles, hợp đồng sẽ phải gửi một yêu cầu trực tiếp cho Oracle và chờ đợi phản hồi từ nút ngoại tuyến, dẫn đến độ trễ cao hơn. Tuy nhiên, với Request-response oracles, hợp đồng có thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào mà họ cần, không chỉ bị giới hạn bởi dữ liệu đăng ký.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *