Proof-of-Useful-Work (PoUW): Tối ưu năng lượng hơn PoW

Proof-of-Useful-Work (PoUW): Bằng chứng Công việc Hữu ích là gì?

Proof-of-Useful-Work (PoUW): Bằng chứng Công việc Hữu ích là một cơ chế đồng thuận được thiết kế để cải thiện hiệu quả của quy trình blockchain và khai thác bằng cách phân bổ các nguồn lực có thể bị lãng phí để giải quyết các vấn đề thực tế.

Cách khai thác Bitcoin hiện tại là một quá trình lãng phí và tốn nhiều tài nguyên vì giao thức Proof of Work (PoW) của nó giống như xổ số và công việc tính toán cơ bản không hữu ích. Để thêm một khối giao dịch vào blockchain, người khai thác phải tiêu tốn một lượng năng lượng đáng kể. Để so sánh, PoUW dựa trên việc đào tạo mô hình học máy trên blockchain và không chỉ dựa vào thủ tục xổ số.

Proof-of-Useful-Work là một cơ chế thay thế để xác thực giao dịch, đưa các tài nguyên máy tính bị lãng phí vào sử dụng có lợi. Ý tưởng này bao gồm việc giải quyết các vấn đề toán học bằng cách kết hợp độ cứng với tính hữu dụng trong khi vẫn ngăn chặn việc sử dụng blockchain độc hại. Cơ chế PoUW không chỉ góp phần giảm lãng phí năng lượng mà còn giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng blockchain có ích cho hệ sinh thái của nó. Đối với trường hợp sử dụng của chúng tôi, chúng tôi tập trung vào PoW để duy trì sự phân cấp mạng bằng cách giới thiệu PoUW mới cung cấp các đầu ra hữu ích cho chuỗi khối. Theo đó, chúng tôi cho rằng mục đích của bài viết này không chỉ là cung cấp cơ chế PoUW chung hữu ích về mặt giảm năng lượng cho chuỗi khối mà còn để tiết kiệm cho các node tham gia.

Người dùng có thể tham gia PoUW với các vai trò khác nhau: khách hàng gửi nhiệm vụ đào tạo máy học lên mạng; thợ mỏ có cơ hội tạo ra tiền mới sau khi thực hiện các đơn vị đào tạo máy học trung thực; điều phối viên quản lý và giám sát công tác đào tạo. Hoạt động của họ không chỉ hỗ trợ blockchain mà còn góp phần giải quyết các vấn đề trong thế giới thực: đào tạo các mô hình học máy. Trong khi đó, quyền riêng tư của khách hàng được bảo toàn khi các tác vụ học máy được tính toán theo cách phân tán thay vì được quản lý bởi một bên duy nhất. Chúng tôi mong muốn xây dựng các hệ thống AI tốt hơn bằng cách sử dụng tính bảo mật của blockchain.

Click Digital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *