Vũ Hoàng Uy

Vũ Hoàng Uy

Share with:

  • Facebook0


Digital Marketing Intern. Có trách nhiệm. Chịu khó tìm hiểu các công cụ, phương pháp mới.

Uy có thể:

  • Hỗ trợ trả lời khách hàng online trên page
  • Chạy backlink liên kết giữa các website, để SEO cho website lên top Google
  • Đăng nội dung lên website, chỉnh sửa và giám sát nội dung
  • Có tinh thần học hỏi cái mới

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *