Lê Thị Hồng Ngọc

Ngoc Le

Share with:

  • Facebook0


Content Creator với 5 năm kinh nghiệm viết chuyên về thời trang, đã từng làm ở hãng lớn như Vascara.

Ngọc không chỉ là người sáng tạo nội dung đơn thuần, mà Ngọc còn muốn tập trung vào nội dung chất lượng, cao cấp, truyền được cảm hứng, thổi được tính cách vào cho sản phẩm và thương hiệu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *