Oyente Audit – Công cụ Kiểm Thử Smart Contract

Công cụ Oyente check smart contract

Trong thế giới của blockchain và hợp đồng thông minh, bảo mật và an toàn luôn là mối quan tâm hàng đầu. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng phi tập trung (DApps) và các smart contract trên nền tảng Ethereum, việc kiểm tra và đảm bảo tính an toàn cho các dự án trở nên cực kỳ quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Oyente Audit – một công cụ kiểm thử tự động giúp phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong smart contract Ethereum.

Oyente Audit là gì và chức năng của nó?

Oyente Audit là một công cụ kiểm thử mã nguồn mã hợp đồng thông minh Ethereum. Được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Nacional de San Luis, Argentina, Oyente Audit nhằm mục tiêu giúp các nhà phát triển và kiểm thử viên phát hiện các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong smart contract trước khi triển khai chúng lên blockchain.

Chức năng của Oyente Audit:

 1. Phát hiện lỗ hổng bảo mật: Oyente Audit có khả năng phát hiện các vấn đề bảo mật như tấn công reentrancy, việc truy cập không an toàn đến biến toàn cục và các khả năng tấn công khác liên quan đến logic của smart contract.
 2. Kiểm thử tự động: Oyente tự động kiểm thử smart contract bằng cách tạo ra các trạng thái khác nhau để tìm kiếm các tình huống tiềm năng gây ra lỗi.
 3. Phân tích mất mát và tốn phí: Oyente cũng có thể giúp phân tích chi phí gas và mất mát thông qua việc tìm các điểm trong smart contract có thể gây ra tốn phí không cần thiết.

Điểm mạnh và điểm yếu của Oyente Audit

Điểm mạnh:

 • Dễ sử dụng: Oyente có giao diện dòng lệnh dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng thực hiện kiểm thử.
 • Phát hiện lỗi khả năng tấn công: Oyente có thể phát hiện nhiều loại lỗ hổng bảo mật có thể dẫn đến các tấn công như “call stack limit” hay “timestamp dependence”.
 • Tự động hóa kiểm thử: Oyente thực hiện các bước kiểm thử một cách tự động, giúp tiết kiệm thời gian cho các nhà phát triển.

Điểm yếu:

 • Công cụ đã ngừng phát triển: Một trong những điểm yếu chính của Oyente là nó đã ngừng phát triển và không còn nhận được cập nhật mới.
 • Không phát hiện tất cả các lỗ hổng: Oyente có thể bỏ sót một số lỗ hổng bảo mật khỏi danh sách kiểm tra của nó.

So với các công cụ khác

So với các công cụ khác như MythXSecurify, Oyente Audit có thể không cung cấp các tính năng và khả năng kiểm thử mạnh mẽ hơn. Các công cụ mới hơn thường tích hợp các phân tích tĩnh và động, cung cấp phạm vi kiểm thử rộng hơn và phát hiện được nhiều loại lỗ hổng bảo mật hơn.

Ví dụ về sử dụng Oyente và giải thích

Hãy xem xét một đoạn mã ví dụ đơn giản sau đây:

pragma solidity ^0.8.0;

contract Vulnerable {
  uint public balance;

  function deposit() public payable {
    balance += msg.value;
  }

  function withdraw(uint amount) public {
    require(balance >= amount);
    msg.sender.call{value: amount}("");
    balance -= amount;
  }
}

Trong đoạn mã này, hợp đồng Vulnerable có một lỗ hổng bảo mật reentrancy. Hàm withdraw không giảm giá trị của balance trước khi gọi msg.sender.call, dẫn đến khả năng tấn công reentrancy.

Khi chạy Oyente trên đoạn mã này, công cụ sẽ phát hiện và báo cáo lỗi reentrancy trong hợp đồng.

Kết bài: Hướng Tới An Toàn Smart Contract Với Oyente Audit

Oyente Audit đã giúp cộng đồng phát triển blockchain và smart contract nhận ra tầm quan trọng của việc đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho các ứng dụng phi tập trung. Mặc dù Oyente đã ngừng phát triển, nhưng việc sử dụng các công cụ kiểm thử như MythX, Securify và nhiều công cụ khác vẫn rất cần thiết để đảm bảo rằng smart contract của chúng ta luôn đáp ứng được các yêu cầu cao cấp về bảo mật trong tương lai.

Vietnam Pham – Click Digital

 • If you’d like to invest in safe blockchain advertising companies, just BUY token Saigon (SGN) at Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity)
 • Backed by Click Digital Company
 • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *