Modular Blockchain: Cuộc đua trở thành nhà cung cấp bảo mật hàng đầu – theo Binance Research

1. Các ý chính

 • ❖ Các blockchain cố gắng thực hiện bốn chức năng chính: đồng thuận, khả dụng dữ liệu, thực thi và thanh toán. Trong khi các blockchain toàn diện thực hiện tất cả các chức năng này trong cùng một lớp và một cách tổng quát, một phương pháp modular cố gắng tách chúng ra giữa các blockchain và giao thức khác nhau.
 • ❖ Layer-2 rollups của Ethereum tập trung vào việc thực hiện và đã thành công trong việc thu hút thị phần, trở thành nguồn doanh thu chính cho Ethereum. Các Layer-1 khác cũng đã nhận thấy và cũng đang tìm cách tham gia vào thị trường bảo mật sinh lợi.
 • ❖ EigenLayer đang cố gắng giải quyết vấn đề về bảo mật fragment trong blockchain bằng cách tập hợp bảo mật của Ethereum để ứng dụng khác có thể sử dụng với công nghệ restaking của họ.
 • ❖ Cosmos đã tập trung vào một giải pháp khác nhằm tăng cường bảo mật cho appchains của mình với mô hình bảo mật Replicated Security. Neutron là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ này, với nhiều dự án khác sắp ra mắt.
 • ❖ Một dự án nổi bật của Cosmos, Osmosis, đã đề xuất phiên bản riêng của mình về bảo mật chia sẻ được gọi là Mesh Security, tập trung vào người stakeholder hơn là người xác minh.
 • ❖ Trên Bitcoin, Babylon đã làm việc để tận dụng bảo mật của blockchain Bitcoin để tăng cường bảo mật cho các appchains của Cosmos và cuối cùng là các blockchain proof-of-stake (“PoS”) khác.
 • ❖ Stacks, với cơ chế đồng thuận proof-of-transfer (“PoX”) độc đáo của họ, cũng đã tìm ra một giải pháp sử dụng Bitcoin để bảo mật giao dịch của họ. Các phát triển trong phiên bản Stacks Nakamoto sắp tới sẽ củng cố thêm công nghệ này.

2. Giới thiệu

Khái niệm về “modular blockchain” thường được thảo luận trong cộng đồng crypto. Tuy nhiên, trong những cuộc thảo luận tổng quát này, một số yếu tố đôi khi được bỏ qua. Các modular blockchain chính xác là gì? Chúng khác gì so với các blockchain toàn diện mà chúng ta đã quen thuộc?

Hơn nữa, sự phổ biến ngày càng tăng của việc thêm các thành phần modular vào blockchain có ý nghĩa gì đối với việc tích lũy giá trị cho các chuỗi Layer-1 (“L1”)? Như chúng ta sẽ khám phá, một số giao thức đang cố gắng sử dụng đặc tính modular để cải thiện bảo mật kinh tế của các dự án trên các chuỗi khác nhau.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách giải thích sự khác biệt giữa blockchain toàn diện và modular blockchain trước khi đào sâu vào các dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến bảo mật kinh tế crypto trên Ethereum, Cosmos và Bitcoin. Chúng tôi sẽ tập trung vào restaking và EigenLayer cho Ethereum, Replicated Security, Neutron và Osmosis cho Cosmos, cũng như Babylon và Stacks cho Bitcoin.

3. Khung cảnh: Monolithic vs Modular

Hãy bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta với một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về sự khác biệt giữa modular blockchain và blockchain toàn diện. Định nghĩa một blockchain ở mức cơ bản nhất là một sổ cái không thể thay đổi về các giao dịch, chúng ta có thể phân loại rộng rãi hầu hết các blockchain, ít nhất là những blockchain có giá trị đáng kể được gắn kết với chúng, là blockchain toàn diện. Để đáp ứng yêu cầu cơ bản của nó là theo dõi các giao dịch hợp lệ và dữ liệu theo thứ tự thời gian, một blockchain phải thực hiện bốn chức năng chính:

 1. Đồng thuận: đạt được sự đồng thuận giữa các người xác minh hoặc người khai thác về thứ tự các giao dịch, ví dụ, Proof-of-Stake (“PoS”), Proof-of-Work (“PoW”), v.v.
 2. Khả dụng dữ liệu: đảm bảo dữ liệu giao dịch có sẵn cho toàn bộ mạng lưới để xem
 3. Thực thi: xử lý các giao dịch để cập nhật trạng thái của blockchain
 4. Thanh toán: giải quyết tranh chấp, xác minh tính hợp lệ của các giao dịch và đảm bảo tính “hoàn tất” của các giao dịch Blockchain toàn diện như Bitcoin và Ethereum thực hiện tất cả các chức năng này trên cùng một lớp và theo cách tổng quát. Trong khi đó, modular blockchain tìm cách tách riêng các chức năng này trên nhiều chuỗi khác nhau.

Hình 1: Blockchain toàn diện so với blockchain modular

Nguồn: Binance Research

Tại sao điều này quan trọng?

Vì blockchain toàn diện cố gắng thực hiện tất cả các chức năng trên cùng một chuỗi, điều này ngăn cản chúng chuyên môn hóa trong bất kỳ chức năng nào. Còn phương pháp modular có nghĩa là các blockchain khác nhau có thể chuyên môn hóa trong các phần khác nhau của hệ thống và do đó cung cấp một giải pháp tùy chỉnh hơn được tối ưu hóa cho các nhu cầu người dùng khác nhau.

Chúng ta có thể đánh giá các phương pháp toàn diện và modular thông qua Blockchain Trilemma (rằng một blockchain phải đối mặt với sự đánh đổi vì nó chỉ có thể tối ưu hóa hai trong ba tính năng: khả năng mở rộng, tính phi tập trung và tính bảo mật).

1. Khả năng mở rộng:

 • Khả năng mở rộng có thể được xác định là khả năng tăng số lượng giao dịch được xử lý, tức là khả năng xử lý thông qua, mà không tăng tương đương chi phí xác minh các giao dịch đó.
 • Có hai phương pháp chính để tăng khả năng xử lý thông qua:
  • Thứ nhất, chúng ta có thể tăng kích thước khối và do đó số lượng giao dịch có thể chứa trong mỗi khối. Tuy nhiên, kích thước khối lớn hơn tăng yêu cầu về phần cứng để chạy một nút đầy đủ và do đó ảnh hưởng đến sự phi tập trung của mạng lưới.
  • Phương pháp khác sẽ là phương pháp modular, tức là chuyển thực thi các giao dịch từ chuỗi L1 chính sang các chuỗi khác, ví dụ, các giải pháp Layer-2 (“L2”), sau đó sử dụng bằng chứng để xác minh các giao dịch trên L1. Đây chính là cách mà lộ trình Ethereum đã tiến triển trong vài năm qua và tại sao chúng ta đã thấy sự bùng nổ của các giải pháp L2 như Optimism và Arbitrum. Đây là “sự modular hóa (modularization)” của Ethereum và là một trong những cách chính mà nó bước ra khỏi nguồn gốc toàn diện của mình để tiến gần hơn đến một phương pháp modular hóa hơn.

Hình 2: Mặc dù các giải pháp Ethereum L2 được ưa chuộng, phí gas trên L1 thường tăng đột ngột, minh họa cho khó khăn về khả năng mở rộng với kiến trúc toàn diện

Nguồn: Binance Research, tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2023

2. Tính phi tập trung:

 • Chúng ta có thể coi việc phi tập trung trong ngữ cảnh yêu cầu phần cứng để chạy một nút đầy đủ. Càng ít yêu cầu phần cứng, càng khuyến khích nhiều người dùng làm vậy, từ đó thúc đẩy sự phi tập trung của mạng lưới.
 • Các blockchain dựa trên một mạng lưới người dùng, ví dụ như người xác minh hoặc nút, thực hiện giao dịch và gom chúng vào một khối, tức là những nhà sản xuất khối. Để ngăn những nhà sản xuất khối độc hại bao gồm các giao dịch không hợp lệ, blockchain cũng phụ thuộc vào các nút để xác minh tính chính xác của mỗi khối trước khi thêm vào chuỗi. Nhìn chung, các blockchain toàn diện sử dụng cùng một tập hợp người xác minh để thực hiện CẢ hai chức năng, tức là nút đầy đủ.
 • Tuy nhiên, điều này giới hạn sự mở rộng và tính phi tập trung tiềm năng của các chuỗi toàn diện, vì khả năng xử lý thông qua chỉ có thể tăng lên thông qua yêu cầu tài nguyên cao hơn để chạy các nút đầy đủ.
 • Trong một hệ thống blockchain modular, lớp thực thi sẽ chịu trách nhiệm sản xuất khối, trong khi một lớp riêng có thể chịu trách nhiệm xác minh. Điều này có nghĩa rằng khả năng xử lý thông qua có thể tăng lên bằng cách dùng kích thước khối lớn hơn với yêu cầu tài nguyên cao hơn mà không hạn chế tính phi tập trung. Việc sản xuất khối, thường trở nên tập trung do kinh tế quy mô, có thể hoạt động trong một nhóm tương đối nhỏ miễn là công việc của họ được xác minh bởi một nhóm lớn và phi tập trung của người xác minh. Đáng chú ý, đây cũng là một lý thuyết cốt lõi của Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, như được trình bày trong bài viết “Endgame” của ông (1).

“Chúng ta có một chuỗi trong đó việc sản xuất khối vẫn tập trung, nhưng xác minh khối không tin cậy và rất phi tập trung, và ma thuật chống kiểm duyệt chuyên biệt ngăn chặn những người sản xuất khối khỏi việc kiểm duyệt”

Vitalik Buterin, Endgame

3. Tính bảo mật:

Chúng ta có thể xem xét tính bảo mật của blockchain từ hai quan điểm khác nhau.

 1. Đảm bảo sự thống nhất hoặc thanh toán: Đôi khi được gọi chung là bảo mật kinh tế và về cơ bản đặt câu hỏi, “Khi một giao dịch được gửi và được bao gồm trong một khối, thì việc loại bỏ giao dịch đó khỏi chuỗi có đáng giá không?” Các cơ chế thống nhất, chẳng hạn như PoS hoặc PoW (như đã mô tả ở trên), cung cấp các đảm bảo thanh toán này bằng cách tạo ra chi phí kinh tế. Trong thực tế, điều này có nghĩa là để tái tổ chức một blockchain, kẻ tấn công sẽ phải kiểm soát được đa số (51%) của sức mạnh hashing trong một hệ thống PoW hoặc đa số số lượng token được đặt cược trong một hệ thống PoS. Đối với các chuỗi PoS như Ethereum, khả năng xảy ra loại tấn công này phụ thuộc vào giá trị của ETH và giá trị được đặt cược trên mạng; càng nhiều giá trị cho cả hai con số này, việc ai đó cố gắng tấn công càng tốn kém. Ngoài ra, hệ thống PoS thường bao gồm mức phạt slashing, tức là một phần hoặc toàn bộ số lượng token đặt cược của bạn có thể bị phá hủy nếu bạn hành xử không trung thực, từ đó tăng thêm rủi ro cho bất kỳ kẻ tấn công tiềm năng nào. Với mức bảo mật kinh tế mật mã mà Ethereum đã tích lũy như một chức năng của vốn hóa thị trường (“market cap”) và mức độ phân tán, việc “mượn” bảo mật đó bằng cách sử dụng một phương pháp modular blockchain là một câu chuyện quan trọng sắp tới và là điều chúng tôi sẽ khám phá sâu hơn.
 2. Độ chính xác: Loại bảo mật này liên quan đến các quy tắc được đặt ra trong một blockchain và xem xét xem một khối cụ thể có hợp lệ theo các quy tắc đó hay không. Bảo mật về độ chính xác không phụ thuộc vào bảo mật thống nhất hoặc giá trị của một token và phụ thuộc vào việc người dùng chạy các node đầy đủ. Câu hỏi quan trọng ở đây là “Việc chạy một node mà xác minh đầy đủ chuỗi thế nào?” Càng có nhiều người tham gia chạy một node đầy đủ, bảo mật về độ chính xác càng tốt. Điều này liên quan mật thiết đến các điểm trên về tính phi tập trung và nhấn mạnh thêm sự quan trọng của việc áp dụng một phương pháp modular và chia vai trò của người sản xuất khối và người xác minh khối để đảm bảo sự tồn tại của một số lượng đủ người xác minh độc lập để giữ cho chuỗi được phi tập trung và an toàn. Điểm tổng quát để rút ra từ đây là phương pháp modular có thể nhắm vào ba yếu tố chính trong Blockchain Trilemma và có thể cung cấp một giải pháp tùy chỉnh tối ưu hóa cho cả nhà phát triển và người dùng.

Công nghệ Layer-2 rollups liên quan như thế nào?

Sử dụng phương pháp modular, blockchain có thể được tối ưu hóa trên các lớp khác nhau và thực hiện các chức năng khác nhau để tối đa hóa tính phi tập trung, bảo mật và khả năng mở rộng theo nhu cầu. Ví dụ, hãy xem xét các L2 rollups của Ethereum, tập trung vào khía cạnh thực thi của một blockchain. Một mặt, chúng ta có các optimistic rollup như Arbitrum và Optimism. Mặt khác, chúng ta có các rollup sử dụng zero knowledge (“zk-“) như zkSync và StarkNet. Điều chung của tất cả đó là thực tế rằng chúng rẻ hơn đáng kể so với Ethereum L1 để thực hiện hoạt động và do đó có thể thu hút người dùng và nhà phát triển vào nền tảng của họ.

Hình 3: Rollups rẻ hơn đáng kể so với Ethereum L1 để thực hiện giao dịch

Nguồn: l2fees.info, tính đến ngày 14 tháng 06 năm 2023

Những yếu tố chung khác mà tất cả chúng đều có là phương pháp thực thi. L2 rollups, cả các loại zk và optimistic, hoạt động bằng cách thực hiện việc thực thi giao dịch bên ngoài L1 và sau đó đăng dữ liệu này lên L1, nơi thực hiện thống nhất và giải quyết. Khi dữ liệu giao dịch được bao gồm trong các khối L1, rollups được hưởng lợi từ sự bảo mật của Ethereum (tức là để xóa một giao dịch rollup một cách xấu ý, kẻ tấn công sẽ cần chiếm đa số kiểm soát Ethereum).

Điểm liên quan đến chúng ta là việc đăng dữ liệu giao dịch lên Ethereum L1 gây ra một chi phí, mà chúng ta có thể gọi là phí xuất bản. Trên thực tế, các rollups như Arbitrum, Optimism và zkSync thường nằm trong danh sách những người tiêu gas hàng đầu trên Ethereum, tạo ra một hình thức tích lũy giá trị mới cho L1.

Nguồn: Token Terminal, Binance Research, tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2023

Đơn giản mà nói, rollups được bảo đảm bởi tính an ninh của Ethereum (trong đó Ethereum hoạt động như lớp đồng thuận, khả năng truy cập dữ liệu và lớp thanh toán) và phải trả phí cho đặc quyền này. Do việc rollups đã thành công trong việc chiếm lĩnh thị phần, điều này đã trở thành một nguồn thu chính cho Ethereum. Các L1 khác cũng đã nhận thấy và đang làm việc để tạo ra các giải pháp riêng để gia nhập thị trường bảo mật lợi nhuận cao. Kết hợp với cuộc thảo luận về việc chia nhỏ các thành phần khác nhau của các blockchain thông qua luận văn blockchain theo mô hình modular, chúng ta có thể bắt đầu hình dung cuộc đua để trở thành nhà cung cấp bảo mật hàng đầu và tại sao điều này đang trở thành mục tiêu quan trọng đối với các L1.

Ethereum tự hào sở hữu nguồn ngân sách bảo mật cao nhất trong tất cả các chuỗi PoS, với hơn 19 triệu ETH đã giao dịch, tương đương với hơn 34 tỷ USD giữ an toàn cho chuỗi. Để làm rõ một lần nữa, điều này có nghĩa là để kiểm soát chuỗi, một kẻ tấn công phải kiểm soát ít nhất 51% giá trị này – một nhiệm vụ không dễ dàng, với số liệu đang diễn ra. Như đã đề cập ở trên, rollups L2 đã là người dùng chính của bảo mật này và trả phí cho Ethereum để có cơ hội này. Trên thực tế, các khoản phí xuất bản trên mainnet đã tăng trong năm nay, và các khoản phí trong tháng 5 đã đạt mức cao kỷ lục, phần lớn do tăng chi phí giao dịch trên Ethereum L1 (tăng lên sau sự phát cuồng của meme coin, đặc biệt là $PEPE).

Hình 5: Các khoản phí xuất bản trên mainnet Ethereum L2 trong tháng 5 cao hơn hơn năm lần so với tháng 1.

Nguồn: Dữ liệu từ The Block, Binance Research, tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2023.


Hình 4 và hình 5 cho thấy rằng việc bán bảo mật cho các ứng dụng khác có thể mang lại giá trị đáng kể và cơ chế tạo thu nhập cho các L1. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mô hình kinh doanh này đã thu hút sự chú ý. Trên thực tế, một phương pháp khá khác nhưng liên quan mật thiết đến việc mượn bảo mật từ Ethereum đã dần trở thành một phần của cuộc trò chuyện trong những tháng gần đây. Đó là restaking.

Một cái nhìn cận cảnh về restaking

Vấn đề mà restaking cố gắng giải quyết là vấn đề về bảo mật blockchain bị phân mảnh. Ở mức cơ bản, mỗi khi một nhà xây dựng muốn tạo ra mạng phi tập trung, họ cần thiết lập một hình thức bảo mật kinh tế mật mã. Ví dụ, trong mạng lưới Ethereum, điều này được tạo ra thông qua việc đặt cược các token $ETH. Tuy nhiên, việc áp dụng điều này cho các dịch vụ khác có thể rất không hiệu quả. Để xác lập một mạng PoS mới, ví dụ, có chi phí vốn đáng kể. Hãy giả sử dự án phát hành một token để đảm bảo chức năng bảo mật này; sau đó, họ sẽ phải thuyết phục các thành viên mạng lưới đảm nhận rủi ro giá của việc đặt cược vào token mới này cũng như chi phí cơ hội so với việc chỉ đơn giản đặt cược $ETH. Ngoài ra, việc tạo ra bảo mật đủ mạnh cũng có thể mất thời gian. Ngay cả khi làm được điều này, bảo mật mà bạn có thể tạo ra có thể kém hơn so với Ethereum chính. Điều này thường dẫn đến việc nhiều dự án, mà không nhất thiết cần phải phát hành token riêng của mình, buộc phải làm như vậy trong khi cố gắng một cách khó khăn và chậm rãi tạo ra bảo mật kinh tế mật mã riêng của mình. Restaking cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách gom nhóm bảo mật của Ethereum và đưa nó trở nên khả dụng cho các ứng dụng khác sử dụng.

Dự án tập trung: EigenLayer

EigenLayer tự xem mình là một “tập hợp restaking cho Ethereum” và nhằm tạo ra một thị trường tin cậy phi tập trung. Đây là một dự án mới trong không gian tiền điện tử và cho phép những người đặt cược Ethereum tái sử dụng token $ETH đã đặt cược để bảo mật các ứng dụng khác được xây dựng trên mạng lưới. Người đặt cược có thể chọn các dịch vụ bổ sung để đảm bảo qua token $ETH đã đặt cược và kiếm thu nhập từ việc làm đó. Đổi lại, họ đồng ý cấp cho EigenLayer quyền cắt giảm tiếp theo trên token $ETH đã đặt cược của họ (ngoài quyền cắt giảm trên hợp đồng đặt cược Ethereum L1 cơ bản). Theo cách này, EigenLayer là một bộ hợp đồng thông minh cho phép token $ETH đã đặt cược cung cấp bảo mật cho các ứng dụng ngoài Ethereum. Do đó, nó mở rộng bảo mật cơ bản của Ethereum đến các dịch vụ được xây dựng trên nó. EigenLayer gọi những dịch vụ này là “dịch vụ được xác nhận một cách tích cực” (“AVS”).

❖ Cơ chế:

➢ EigenLayer giới thiệu hai ý tưởng mới: bảo mật được gom nhóm thông qua restaking và quản trị thị trường tự do.

 • Bảo mật được gom nhóm thông qua restaking: EigenLayer cho phép bảo mật được gom nhóm bằng cách cho phép các giao thức được bảo vệ bằng token $ETH đã được tái đặt cược thay vì sử dụng token riêng của chúng. Điều này được thực hiện thông qua quá trình tham gia tùy ý, trong đó các bộ xác minh đồng ý với các điều kiện cắt giảm mới (để khuyến khích họ hành động trung thực) trong khi kiếm thu nhập trao đổi việc cung cấp dịch vụ của họ. Kết quả là việc gom nhóm bảo mật kinh tế mật mã mạnh của Ethereum vào các giao thức khác được xây dựng trên nó. Modular Blockchains: The Race to Become the Top Security Provider 11
 • Quản trị thị trường tự do: EigenLayer cung cấp một cơ chế thị trường mở cho phép các bộ xác minh tự quyết định sự cân đối rủi ro/phần thưởng của họ và chọn giao thức nào để cung cấp bảo mật cho. EigenLayer xem điều này tương tự như dịch vụ mà các công ty mạo hiểm mạo hiểm cung cấp, trong đó sự hỗ trợ của họ là cần thiết cho sự đổi mới nhưng lợi nhuận đến với mức độ rủi ro (rủi ro cắt giảm trong trường hợp này).

➢ Cả hai điều này tạo nên một thị trường mở và cạnh tranh nơi các bộ xác minh có thể bán bảo mật được gom nhóm trong khi các giao thức có thể mua nó với một giá. Điều này loại bỏ chi phí vốn đáng kể để khởi động mô hình bảo mật mới, vì các giao thức chỉ cần mua nó. Điều này cũng giúp tạo ra một cơ cấu hoạt động mà càng có giá trị hơn các giao thức được tạo ra thông qua EigenLayer, thì lợi nhuận cho người đặt cược $ETH càng cao, dẫn đến giá trị $ETH cao hơn và do đó bảo mật Ethereum tốt hơn, từ đó tạo ra bảo mật tốt hơn cho mỗi dự án EigenLayer, khuyến khích người dùng tạo ra các dự án mới trên nền tảng đó.

Hình 6: Mô hình bảo mật được gom nhóm của EigenLayer

(còn tiếp)

Vietnam Pham – Click Digital

 • Token Saigon (SGN) backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Chart: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *