Lý do nên stake ETH trên Manta Network

Cầm ETH thì nên stake trên Manta Network

Nếu như anh em đang cầm ETH chơi Liquid Staking thì không nên bỏ qua chương trình của Manta, mình thấy đây là dự án duy nhất cho anh em lãi kép từ 5 nguồn:

Phần thưởng cho Restaking Paradigm tận dụng các phần thưởng hiện có từ Renew Paradigm, bao gồm phần thưởng từ 11 dự án hệ sinh thái khác nhau và một nhóm phần thưởng Manta trị giá 3 triệu MANTA.

1 – Lợi nhuận Staking ETH: Phần thưởng từ lợi nhuận gốc khi staking ETH.

2 – Tăng Điểm Dự Án LRT: Điểm hoặc phần thưởng được tăng cường bởi các dự án LRT tham gia Restaking Paradigm

(ví dụ: Người dùng có thể kiếm được gấp 2 điểm thưởng khách hàng thân thiết của Etherfi bằng cách staking ETH trên Etherfi và chuyển weETH (wrapped eETH, một token phái sinh staking thanh khoản) sang Manta Pacific để tham gia Restaking Paradigm của Manta.)

3 – Điểm Eigenlayer: Người dùng có thể kiếm được điểm Eigenlayer vì tất cả các dự án LRT sẽ restake thông qua Eigenlayer (được phân phối thông qua các dự án LRT).

4 – Phần Thưởng Token Manta: Tổng cộng 3 triệu token MANTA được dành cho Renew Paradigm; người dùng restake thông qua Restaking Paradigm có thể sử dụng tài sản LRT của họ trong Renew Paradigm để đủ điều kiện nhận Phần thưởng Token Manta.

5 – Ưu đãi Token Dự Án Hệ Sinh Thái Manta: Người dùng có thể sử dụng token LRT được hỗ trợ bởi Restaking Paradigm trên các dự án Manta Renew Paradigm, kiếm thêm phần thưởng từ các dự án hệ sinh thái Manta.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

👉 Nếu bạn cần Đơn vị truyền thông crypto uy tín, liên hệ Click Digital ngay.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

  • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
  • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
  • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
  • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
  • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
  • Staking SGN: http://135web.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *