Hy Lạp thành lập ủy ban cố vấn AI để xây dựng chiến lược quốc gia

Thủ tướng Hy Lạp đã thành lập một ủy ban cố vấn AI bao gồm một số chuyên gia khoa học, đạo đức và công nghệ hàng đầu của đất nước.

Thủ tướng Hy Lạp Kryiakos Mitsotakis tuyên bố thành lập ủy ban cố vấn xây dựng chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) ở Hy Lạp vào ngày 19/10.

Chính phủ Hy Lạp cho biết “tốc độ cấp số nhân” của việc phát triển AI đã tạo ra sự cần thiết phải có một ủy ban cố vấn dưới quyền thủ tướng nước này. Mục tiêu của ủy ban là chuẩn bị cho Hy Lạp sự phát triển và ứng dụng công nghệ.

Mitsotakis bình luận về việc thành lập ủy ban, nói rằng việc tiếp nhận công nghệ phải được tổ chức trước khi nó trở thành hiện thực hàng ngày. Ông nói: “Đây không phải là về tương lai mà là về hiện tại.

Ủy ban sẽ được lãnh đạo bởi Constantinos Daskalakis, giáo sư khoa học máy tính tại MIT và có các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan như công nghệ, đạo đức, luật và khoa học. Nó cũng bao gồm các nhà nghiên cứu và nhà khoa học Hy Lạp, một bộ phận cộng đồng người sống bên ngoài Hy Lạp.

Daskalakis bình luận về sáng kiến ​​này:

“Chúng tôi cũng sẽ làm việc phối hợp để Hy Lạp có thể trở thành thành viên của các sáng kiến ​​quốc tế về Trí tuệ nhân tạo đang được phát triển trong khuôn khổ Tổ chức Trí tuệ nhân tạo quốc tế.”

Một thành phần trung tâm của ủy ban cố vấn cũng sẽ xây dựng các khuyến nghị chính sách và đưa ra các hướng dẫn cho chiến lược quốc gia dài hạn.

Theo thông báo, chiến lược AI sẽ bao gồm việc xem xét tác động của nó đối với nền kinh tế và xã hội, cải thiện năng suất, tăng cường đổi mới và củng cố cơ sở hạ tầng địa phương, cùng nhiều thứ khác.

Hy Lạp nằm trong số 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu sẽ phải tuân theo Đạo luật AI EU sắp tới. 

Đầu tháng 10, các quan chức EU thông báo rằng họ đang xem xét các quy định hạn chế hơn nữa đối với các mô hình AI lớn như ChatGPT của OpenAI và Llama 2 của Meta.

Click Digital

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *