Holder dài hạn & Miner đã bắt đầu bán Bitcoin chưa?

Holder dài hạn & Miner đã bắt đầu bán Bitcoin chưa?

Onchain BTC 6/11 – Đến hẹn lại lên

Bitcoin Sell Bubbles

Nếu như ở ngày 31/10, lực bán Bitcoin chủ yếu đến từ các nhóm mua ngắn hạn và rất ít nhóm mua từ năm 2018, 2019 hay 2021. Tuy nhiên dữ liệu một tuần sau (6/11) cho thấy lực bán từ các nhóm holder ngắn hạn đã giảm mạnh, thay vào đó xuất hiện nhiều lực bán hơn từ các nhà đầu tư dài hạn, mức giá họ mua quanh vùng 6-7K hoặc một số ít chốt hòa vốn ở vùng 35-36K.

Chỉ số lợi nhuận của các nhóm holder

Giá BTC tăng mạnh đã giúp các nhóm long/short term cải thiện vị trí đáng kể. Hiện tại ~94% các nhóm holder đều có lợi nhuận, chỉ 1.1% nhóm short term và 4.9% nhóm long term holder đang chịu thua lỗ.

Bitcoin: Miner

Khác với giai đoạn tăng lên ~31K vào tháng 6 vừa rồi, khi đó chúng ta thấy có rất nhiều BTC được các thợ đào đưa lên sàn.

Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại, khi BTC lên vùng ~35K, chúng ta thấy có rất ít lượng BTC được các thợ đào đưa lên sàn. Nhưng có thể các thợ đào bán Bitcoin bằng các OTC, thì sẽ không cần phải chuyển lên sàn. Vì vậy chúng ta sẽ xem có nhiều BTC được rút ra khỏi ví thợ đào hay không.

Chỉ số Miner Withdrawing Addresses cho thấy khi giá BTC mới tăng lên đột ngột, có một lượng BTC được rút ra khỏi các ví thợ đào (~2,274 BTC), sau đó lượng BTC được rút ra không quá đáng kể nữa, vì vậy có thể tạm kết luận các thợ đào không quá bán ra trong đợt tăng giá này.

Trang Pham

Click Digital

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *