Google đề xuất bảo vệ quyền riêng tư trong kỷ nguyên AI

Google đề xuất bảo vệ quyền riêng tư trong kỷ nguyên AI

Google đã công bố một báo cáo nghiên cứu về “Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới và Quyền riêng tư” với nhiều đề xuất nhằm bảo vệ quyền riêng tư trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ này phục vụ lợi ích xã hội.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, mang đến nhiều lợi ích to lớn cho đời sống xã hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới về bảo vệ quyền riêng tư. Nhận thức rõ điều này, Google đã công bố báo cáo nghiên cứu mới về “Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới và Quyền riêng tư”, đề xuất giải pháp bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả cho các ứng dụng AI, đồng thời khẳng định cam kết thúc đẩy ứng dụng công nghệ này phục vụ lợi ích xã hội.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế các sản phẩm AI có tính năng bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư người dùng ngay từ đầu. Google đưa ra khuyến nghị về các chính sách phù hợp, giúp giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của AI.


Google cho rằng việc ứng dụng nguyên tắc bảo mật quyền riêng tư ngay từ khâu thiết kế (privacy-by-design) là yếu tố then chốt trong phát triển AI. Thay vì tập trung vào việc khắc phục các rủi ro sau khi AI được phát triển, Google khuyến nghị nên xây dựng một khuôn khổ toàn diện, bao gồm các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư được thiết lập rõ ràng trong suốt quá trình phát triển và triển khai ứng dụng AI.

Bên cạnh đó, Google cũng đề cập đến hai giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển AI: huấn luyện và phát triển, và ứng dụng cho người dùng. Trong quá trình huấn luyện và phát triển, dữ liệu cá nhân như tên hoặc thông tin tiểu sử chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng quan trọng trong bộ dữ liệu huấn luyện mô hình. Dữ liệu này giúp mô hình ngôn ngữ học cách sử dụng ngôn ngữ, hiểu các khái niệm trừu tượng về mối quan hệ giữa con người và thế giới xung quanh.

Tuy nhiên, ở giai đoạn ứng dụng cho người dùng, các rủi ro về quyền riêng tư lại tăng cao hơn. Các vấn đề như rò rỉ dữ liệu cá nhân, mất kiểm soát thông tin cá nhân có thể xảy ra. Do đó, Google khuyến nghị nên tập trung vào việc thiết kế các biện pháp bảo mật mạnh mẽ ở giai đoạn này, bao gồm các tính năng như bộ lọc đầu ra, tự động xóa dữ liệu, nhằm giảm thiểu tối đa các nguy cơ tiềm ẩn.

Google cũng khẳng định rằng AI không chỉ có thể giúp giảm thiểu các rủi ro về quyền riêng tư mà còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao bảo mật thông tin cho người dùng. Các công nghệ nâng cao quyền riêng tư như dữ liệu tổng hợp và bảo mật vi phân đang được nghiên cứu và phát triển, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội mà không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân.

Google nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác giữa các bên liên quan trong việc thúc đẩy phát triển AI một cách có trách nhiệm và bảo vệ quyền riêng tư. Các chính sách về quyền riêng tư cần phải linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của công nghệ và đảm bảo sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền riêng tư với các quyền cơ bản và mục tiêu xã hội khác.

Báo cáo nghiên cứu của Google là một minh chứng cho thấy sự quan tâm và nỗ lực của các nhà phát triển công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư trong kỷ nguyên AI. Với những giải pháp và khuyến nghị được đưa ra, Google hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và ứng dụng AI một cách có trách nhiệm, mang lại lợi ích cho xã hội đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dùng.

[++++]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *