Giải thích Big modular arithmetic trong bản nâng cấp Ethereum EVM (The Splurge)

Big modular arithmetic là một thuật toán cho phép người dùng thực hiện các phép tính số học trên các số lớn hơn số mà máy tính có thể lưu trữ và tính toán trực tiếp.

Big modular arithmetic được sử dụng để thực hiện các phép tính cần thiết cho các hợp đồng thông minh, chẳng hạn như việc xác minh chữ ký điện tử và tính toán lãi suất. Nó cũng được sử dụng để bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công lừa đảo, chẳng hạn như các cuộc tấn công DoS.

Big modular arithmetic là một tính năng quan trọng của Ethereum vì nó cho phép hệ thống thực hiện các phép tính cần thiết một cách hiệu quả và bảo mật.

Bài viết này của Click Digital sẽ giải thích chi tiết về big modular arithmetic, cách thức hoạt động và các ứng dụng của nó.

Big modular arithmetic là gì?

Big modular arithmetic là một thuật toán cho phép người dùng thực hiện các phép tính số học trên các số lớn hơn số mà máy tính có thể lưu trữ và tính toán trực tiếp. Điều này được thực hiện bằng cách chia các số lớn thành các phần nhỏ hơn và thực hiện các phép tính trên các phần nhỏ đó. Sau đó, các kết quả của các phép tính trên các phần nhỏ được tổng hợp lại để tạo ra kết quả cuối cùng.

Cách thức hoạt động của big modular arithmetic

Big modular arithmetic hoạt động theo các bước sau:

 1. Chia số lớn thành các phần nhỏ hơn. Các phần nhỏ này thường được gọi là “modulaire”.
 2. Thực hiện các phép tính số học trên các phần nhỏ đó.
 3. Tổng hợp các kết quả của các phép tính trên các phần nhỏ để tạo ra kết quả cuối cùng.

Các ứng dụng của big modular arithmetic

Big modular arithmetic có một số ứng dụng trong thế giới thực, bao gồm:

 • Xác minh chữ ký điện tử: Khi người dùng ký một giao dịch, họ sử dụng khóa bí mật của họ để tạo ra một chữ ký. Chữ ký này sau đó được gửi đến mạng và được sử dụng để xác minh rằng người dùng đã thực sự ký giao dịch. Big modular arithmetic được sử dụng để xác minh chữ ký điện tử vì nó có thể tính toán các phép tính phức tạp cần thiết để xác minh chữ ký.
 • Tính toán lãi suất: Ethereum cho phép người dùng kiếm lãi suất trên số dư của họ. Lãi suất được tính toán theo cách thức mà lợi nhuận của người dùng được tăng lên theo thời gian. Big modular arithmetic được sử dụng để tính toán lãi suất vì nó có thể tính toán các phép tính phức tạp cần thiết để tính toán lãi suất.
 • Bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công lừa đảo: Ethereum được thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công lừa đảo. Một cách mà nó làm điều này là bằng cách sử dụng big modular arithmetic để thực hiện các phép tính cần thiết để xác minh chữ ký điện tử và tính toán lãi suất. Big modular arithmetic giúp bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công lừa đảo vì nó có thể thực hiện các phép tính phức tạp cần thiết để xác minh chữ ký điện tử và tính toán lãi suất một cách hiệu quả.

Lợi ích của big modular arithmetic

Big modular arithmetic có một số lợi ích, bao gồm:

 • Hiệu quả: Big modular arithmetic có thể thực hiện các phép tính số học trên các số lớn một cách hiệu quả. Điều này là do nó chia các số lớn thành các phần nhỏ hơn và thực hiện các phép tính trên các phần nhỏ đó. Sau đó, các kết quả của các phép tính trên các phần nhỏ được tổng hợp lại để tạo ra kết quả cuối cùng.
 • Bảo mật: Big modular arithmetic có thể được sử dụng để bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công lừa đảo. Điều này là do nó có thể thực hiện các phép tính phức tạp cần thiết để xác minh chữ ký điện tử và tính toán lãi suất.

Hạn chế của big modular arithmetic

Big modular arithmetic cũng có một số hạn chế, bao gồm:

 • Mức độ phức tạp: Big modular arithmetic là một thuật toán phức tạp. Điều này có nghĩa là nó có thể khó hiểu và khó thực hiện.
 • Chi phí: Big modular arithmetic có thể tốn kém để triển khai. Điều này là do nó yêu cầu phần cứng và phần mềm chuyên dụng.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Staking SGN: http://135web.net
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *