Gated NFT là gì?

1. Định nghĩa: Gated NFT là gì?

Gated NFT là một thuật ngữ trong không gian NFT (Non-Fungible Token) để chỉ các tác phẩm nghệ thuật số được phân phối hoặc truy cập thông qua một hệ thống cổng (gates) hoặc điều kiện đặc biệt.

Gated NFT còn có các cách gọi khác là: NFT Gating, NFT Content Gating, NFT-based Gated Content.

Khi một NFT được gọi là “gated”, điều này có nghĩa là người dùng phải tuân thủ một số yêu cầu hoặc điều kiện cụ thể để có quyền truy cập hoặc sở hữu tác phẩm. Điều kiện này có thể là việc sở hữu một số lượng nhất định của một NFT khác, tham gia vào một sự kiện cộng đồng, hoặc thậm chí là mua NFT với một số lượng tiền tệ hoặc token nhất định.

Gated NFT tạo ra sự kỳ vọng và hào hứng cho cộng đồng, vì người dùng phải đáp ứng các yêu cầu để có quyền truy cập hoặc sở hữu một tác phẩm nghệ thuật số đặc biệt. Điều này tạo ra giá trị và tính độc đáo cho NFT, và cũng có thể thúc đẩy hoạt động mua bán và giao dịch trong cộng đồng NFT.

Ví dụ, một nghệ sĩ có thể tạo ra một NFT gated và yêu cầu người dùng sở hữu NFT này phải tham gia vào một cuộc thi hoặc đạt được một cấp độ xác định trong một trò chơi điện tử. Sau khi người dùng đáp ứng được yêu cầu, họ có quyền truy cập và sở hữu tác phẩm nghệ thuật số độc đáo này.

Gated NFT mang lại tính tương tác và thú vị cho cộng đồng NFT, khuyến khích sự tham gia và tạo ra mô hình kinh doanh sáng tạo cho các nghệ sĩ và nhà phát hành NFT.

2. Ví dụ


Click Digital xin lấy ví dụ để minh họa về khái niệm Gated NFT.

Giả sử có một nghệ sĩ nổi tiếng tạo ra một NFT gated có tên là “Click Digital’s Collection”. Đây là một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật số độc đáo và hấp dẫn. Tuy nhiên, để có quyền truy cập và sở hữu các tác phẩm trong bộ sưu tập này, người dùng phải đáp ứng một số yêu cầu đặc biệt.

Yêu cầu đầu tiên có thể là việc sở hữu một số lượng nhất định của các NFT khác của nghệ sĩ này. Điều này khuyến khích người dùng trở thành người hâm mộ chân chính và sẵn sàng đầu tư vào các tác phẩm trước đó để đạt được quyền truy cập vào “Click Digital’s Collection”.

Yêu cầu thứ hai có thể là việc tham gia vào một sự kiện cộng đồng nhất định. Nghệ sĩ tổ chức một buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ và chỉ những người tham gia sự kiện này mới có quyền mua NFT từ ” Click Digital’s Collection”. Điều này tạo ra một cộng đồng đặc biệt xung quanh bộ sưu tập và tạo ra sự kiện đáng nhớ cho các người hâm mộ.

Cuối cùng, yêu cầu thứ ba có thể liên quan đến việc mua NFT với một số lượng tiền tệ hoặc token nhất định. Điều này tạo ra một ngưỡng giá cho việc sở hữu các tác phẩm trong bộ sưu tập. Chỉ những người sẵn sàng đầu tư một khoản tiền nhất định mới có thể truy cập và sở hữu những tác phẩm nghệ thuật số độc đáo này.

Gated NFT không chỉ tạo ra một giá trị độc đáo cho các tác phẩm nghệ thuật số, mà còn xây dựng một cộng đồng đặc biệt xung quanh nó. Nó kích thích sự tương tác, tạo ra sự kỳ vọng và niềm háo hức trong việc sở hữu những tác phẩm độc quyền và cũng tạo ra mô hình kinh doanh sáng tạo cho nghệ sĩ và nhà phát hành NFT.

Vietnam Pham – Click Digital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *