File javascript chạy trên local mà không chạy trên web hosting server thì khắc phục như thế nào?

Nếu một file JavaScript chạy trên local nhưng không chạy trên hosting, có một số nguyên nhân khả thi có thể gây ra vấn đề này. Dưới đây là một số lỗi thường gặp mà bạn có thể gặp phải:

  1. Đường dẫn không chính xác: Kiểm tra xem đường dẫn đến file JavaScript có đúng hay không. Trên local, đường dẫn có thể là tương đối (ví dụ: ./script.js) trong khi trên hosting, cần sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn đầy đủ đến file (ví dụ: /path/to/script.js).
  2. Lỗi tải tài nguyên: Kiểm tra xem file JavaScript có được tải xuống thành công từ hosting hay không. Bạn có thể kiểm tra trong tab “Network” trong công cụ phân tích mạng của trình duyệt để xem xem file có bị lỗi không tải.
  3. Vấn đề về quyền truy cập: Đảm bảo rằng file JavaScript có quyền truy cập công khai và không bị hạn chế bởi cấu hình hosting hoặc tường lửa.
  4. Lỗi cú pháp hoặc lỗi logic trong file JavaScript: Kiểm tra xem file JavaScript có lỗi cú pháp hoặc lỗi logic nào không. Bạn có thể kiểm tra lỗi bằng cách xem console trong công cụ phát triển của trình duyệt.
  5. Phụ thuộc không được tải đúng: Nếu file JavaScript phụ thuộc vào các tệp khác, hãy đảm bảo rằng các tệp phụ thuộc đã được tải xuống đúng và đúng thứ tự.
  6. Lỗi bảo mật: Trình duyệt có thể chặn thực thi file JavaScript trong một số tình huống bảo mật. Đảm bảo rằng trình duyệt không chặn file JavaScript bằng cách kiểm tra các cài đặt bảo mật hoặc cung cấp quyền cho trang web.

Những nguyên nhân trên chỉ là một số ví dụ phổ biến. Để chẩn đoán chính xác lỗi cụ thể, cần phân tích thêm thông tin về môi trường hosting và xem lỗi chi tiết (nếu có) từ console hoặc các công cụ phát triển.

Vietnam Pham – Click Digital

  • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *