File chunk.js trên 1 trang web mỗi lần ra 1 tên file khác, họ dùng cách mã hóa gì?

Cách mã hóa tên file chunk.js trên mỗi lần tải lại trang web có thể sử dụng các phương pháp mã hóa động như hashing hoặc versioning. Mục đích của việc này là để đảm bảo rằng trình duyệt không lưu cache tên file khi nó thay đổi, và buộc trình duyệt tải lại phiên bản mới nhất của file JavaScript.

Một trong những phương pháp phổ biến để mã hóa tên file là sử dụng hàm băm (hashing). Trong quá trình xây dựng ứng dụng web, mã băm (hash) được tạo từ nội dung của file JavaScript. Mã băm này sau đó được sử dụng như một phần của tên file, ví dụ: main.d133ceeb.chunk.js. Khi nội dung của file thay đổi, mã băm sẽ khác nhau, dẫn đến tên file mới.

Một phương pháp khác là sử dụng versioning (phiên bản). Trong quá trình xây dựng hoặc triển khai, một số phiên bản (version) được gắn vào tên file, ví dụ: main.chunk.js?v=1.0.0. Khi phiên bản của ứng dụng thay đổi, giá trị version cũng được cập nhật, và trình duyệt sẽ tải lại file JavaScript mới với phiên bản mới nhất.

Cả hai phương pháp trên đều đảm bảo rằng tên file JavaScript thay đổi mỗi khi nội dung thay đổi, từ đó buộc trình duyệt tải lại phiên bản mới nhất. Điều này giúp đảm bảo rằng người dùng luôn nhận được phiên bản mới nhất của file JavaScript và tránh việc lưu cache phiên bản cũ. Cách mã hóa cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào cách triển khai và cấu hình của ứng dụng web cụ thể.

Mục đích của các file hàm băm main.hash.chunk.js là để làm gì?

Mục đích chính của việc sử dụng các file có tên được mã hóa như main.hash.chunk.js là quản lý phiên bản và tăng tính ổn định trong việc triển khai ứng dụng web.

Khi xây dựng ứng dụng web, các file JavaScript và CSS thường được tạo ra và quản lý bởi các công cụ xây dựng (build tools) như webpack. Mỗi khi bạn thay đổi mã nguồn và thực hiện quá trình xây dựng, các file JavaScript và CSS sẽ được tạo lại với nội dung mới.

Sử dụng tên file mã hóa như main.hash.chunk.js có một số lợi ích:

  1. Cache hiệu quả: Khi trình duyệt tải các file JavaScript và CSS, nó thường lưu trữ (cache) chúng để tăng tốc độ tải trang lần sau. Khi bạn thay đổi mã nguồn và xây dựng lại ứng dụng, các file có tên mới sẽ khác so với các file đã được cache trước đó, từ đó đảm bảo rằng trình duyệt sẽ tải lại các file mới nhất thay vì sử dụng cache.
  2. Quản lý phiên bản: Với các file có tên được mã hóa, bạn có thể dễ dàng xác định phiên bản cụ thể của ứng dụng đã được triển khai. Bằng cách theo dõi tên file mã hóa, bạn có thể biết chính xác phiên bản nào của ứng dụng đang chạy trên môi trường sản xuất. Điều này hữu ích khi bạn cần theo dõi và kiểm soát phiên bản trong quá trình triển khai và sửa lỗi.
  3. Tối ưu hóa tải trang: Khi trình duyệt tải trang, nó thường có một số giới hạn về số lượng và kích thước các file được tải cùng một lúc. Sử dụng các file có tên mã hóa giúp tối ưu quá trình tải trang bằng cách giảm số lượng file cần tải và kích thước của mỗi file. Thay vì tải nhiều file nhỏ, trình duyệt có thể tải một số ít các file lớn hơn, giảm thiểu số lượng yêu cầu tải và thời gian tải trang.

Tóm lại, việc sử dụng các file có tên được mã hóa giúp quản lý phiên bản, tăng tính ổn định và tối ưu quá trình tải trang trong ứng dụng web.

Vietnam Pham – Click Digital

  • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *