Farm những cặp stablecoin cực an toàn với lãi suất từ 20-40% / năm

Farm những cặp stablecoin cực an toàn với lãi suất từ 20-40% / năm.

Ví dụ 1. Lãi 39% / năm với cặp rUSD-BUSD

Lãi 39% / năm

Farm cặp stablecoin rUSD-BUSD trên Beefy Finance trên hệ BSC

– Bước 1: có token BUSD trên ví Metamask hệ BSC (có 1 ít token BNB làm phí giao dịch)

– Bước 2: lên Pancake swap 1 nửa số lượng BUSD sang rUSD

– Bước 3: thêm cặp thanh khoản rUSD-BUSD trên Pancake lấy LP token (như trong hình là mình test thử 1200$ lấy 580 LP token)

– Bước 4: lên Beefy Finance farm bằng LP token đó.

Hoặc dùng LP token farm trực tiếp trên Pancake thấy an toàn hơn Beefy Finance cũng được, bù lại lãi chỉ 32.3% / năm.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Ví dụ 2. Lãi 76% / năm khi cho vay stablecoin cREAL

Lãi 76% / năm

Cho vay đồng stablecoin cREAL trên Moola hệ Celo

Điểm yếu: thanh khoản cặp cREAL-cUSD không cao nên trượt giá nhiều khi swap trên Ubeswap. Ví dụ swap mua cREAL giá trị 100$ thì mất phí 0.3% + mất giá 0.77% = mất 1.07%, mốt swap bán thì mất gấp đôi thành là mất 2.14%.

Lãi 76% / năm = lãi 0.2% / ngày, thì mất 10 ngày là bù được phần mất phí giao dịch bên trên. tới ngày thứ 11 là có lãi.

Nhưng trừ hao lãi APY 76% này bị giảm, thì nhiều khi phải 1 tháng mới có lãi.Cho nên không nên gửi trên 100$ vì tỷ lệ mất giá cao hơn, ví dụ gửi 200$ thì mất giá tới 1.53% mà cộng phí giao dịch và 2 lần swap mua bán thì mất tới 3.66%, khiến cho rủi ro không về bờ kịp tăng lên. Trừ khi thanh khoản cao hơn thì vấn đề này được giải quyết. => Còn không thì chỉ nên mua dưới 100$

– Bước 1: swap Celo thành cUSD trên Ubeswap hoặc Mento

– Bước 2: swap cUSD thành cREAL trên Ubeswap

– Bước 3: lên Moola bấm deposit cREAL vào

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'app.moola.market/# mola posit hdraw Market TOW cREAL Up to 76.30% APY Total Deposited 6,877,324 cREAL'

Ví dụ 3. Lãi 20-30% / năm với cặp cUSD-USDC

Farm cặp stablecoin cUSD-USDC trên Mobius, cặp này thanh khoản cao không bị mất giá khi swap như cREAL, nhưng lãi suất chỉ khoảng 20-30% / năm.

Cách làm:

– swap 1 nửa cUSD thành USDC trên Mobius

– thêm thanh khoản cặp cUSD-USDC trên Mobius lấy LP token

– dùng LP token đó farm cặp cUSD-USDC

Ví dụ 4. Các pool khác: coindix.com, yieldwolf.finance

Bạn có thể check APY, APR các pool farm khác trên các trang như: coindix.com, yieldwolf.finance ,…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese