EVM Stack – Ngăn Xếp Trong Ethereum Virtual Machine: Các hoạt động và chức năng

Trong thế giới của blockchain và hợp đồng thông minh, Ethereum Virtual Machine (EVM) chắc chắn là một phần quan trọng không thể thiếu. Được xây dựng trên cơ sở công nghệ blockchain Ethereum, EVM chịu trách nhiệm thực thi mã của các hợp đồng thông minh và đảm bảo tính nhất quán của toàn bộ mạng lưới. Một khía cạnh quan trọng của cách EVM hoạt động chính là “ngăn xếp” (stack) – một khái niệm cơ bản nhưng có vai trò quan trọng trong việc thực thi mã. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về ngăn xếp trong Ethereum Virtual Machine, cách nó hoạt động và sự quan trọng của nó trong việc thực thi hợp đồng thông minh.

EVM Stack Là Gì?

Trong Ethereum Virtual Machine, ngăn xếp được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu và giá trị trong quá trình thực thi hợp đồng thông minh. Điều đặc biệt là EVM sử dụng ngăn xếp để thực hiện các phép toán và tính toán.

Cách EVM Stack Hoạt Động

Ngăn xếp trong EVM hoạt động theo cơ chế ngăn xếp LIFO (Last-In-First-Out). Điều này có nghĩa là giá trị cuối cùng được đẩy vào ngăn xếp sẽ được xử lý đầu tiên. Khi một phép toán được thực thi, nó có thể yêu cầu dữ liệu từ ngăn xếp hoặc đẩy kết quả vào ngăn xếp để sử dụng cho các phép toán sau đó.

Giải thích tại sao EVM Stack sử dụng LIFO: Giống như trong ngăn xếp, khi bạn xếp các vật phẩm lên nhau, thứ cuối cùng bạn xếp lên sẽ là thứ được lấy ra đầu tiên. Cơ chế này giúp đảm bảo rằng giá trị mới nhất được sử dụng trước và giá trị cũ hơn sẽ nằm ở dưới đỉnh ngăn xếp.

Hãy tưởng tượng bạn đang thực hiện một phép tính đơn giản như “3 + 5”. Đầu tiên, bạn đẩy giá trị 3 và 5 vào ngăn xếp. Sau đó, bạn thực hiện phép cộng, lấy hai giá trị đầu tiên ra khỏi ngăn xếp, thực hiện phép toán và đẩy kết quả trở lại ngăn xếp. Kết quả cuối cùng là 8, và ngăn xếp sẽ chứa giá trị 8.

Ví Dụ Về EVM Stack

Click Digital xin phép đưa ra một đoạn code ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về cách EVM stack hoạt động:

Giả sử chúng ta có một hợp đồng thông minh đơn giản thực hiện phép tính “3 + 7”. Dưới đây là mã thông minh tương ứng:

function addExample() public pure returns (uint) {
  uint a = 3;
  uint b = 7;
  uint result = a + b;
  return result;
}

Khi hợp đồng này được thực thi, các bước sẽ diễn ra như sau:

 1. Giá trị 3 và 7 được đẩy vào ngăn xếp.
 2. Phép cộng được thực hiện bằng cách lấy hai giá trị đầu tiên ra khỏi ngăn xếp, thực hiện phép tính và đẩy kết quả (10) trở lại ngăn xếp.
 3. Hàm trả về giá trị 10.

Ngăn xếp đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu tạm thời trong quá trình thực thi hợp đồng thông minh.

Kết: Ethereum Virtual Machine (EVM) là trái tim của nền tảng blockchain Ethereum và cơ sở cho việc thực thi hợp đồng thông minh. Trong đó, ngăn xếp đóng một vai trò quan trọng, giúp lưu trữ và quản lý dữ liệu trong quá trình thực hiện các phép toán và tính toán. Việc hiểu rõ về cách ngăn xếp hoạt động trong EVM không chỉ giúp các nhà phát triển dễ dàng thực hiện hợp đồng thông minh mà còn đảm bảo tính nhất quán và an toàn của mạng Ethereum.

Nguồn tham khảo:

 1. Ethereum Yellow Paper: https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf
 2. Solidity Documentation: https://soliditylang.org/docs/

Vietnam Pham – Click Digital

 • If you’d like to invest in blockchain advertising companies, just BUY token Saigon (SGN) at Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity)
 • Backed by Click Digital Company
 • Enhancing blockchain knowledge
 • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *