ETP, ETN, ETF: Khái niệm, sự khác nhau giữa các loại quỹ

ETF, ETP và ETN là những loại quỹ giao dịch trao đổi phổ biến được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, đặc biệt là ở Mỹ. Mặc dù có những điểm tương đồng, nhưng chúng cũng có một số khác biệt quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự khác nhau giữa ETF, ETP và ETN, bao gồm định nghĩa, cách hoạt động, ai quản lý quỹ, điều kiện để mở quỹ, ai cấp phép, cho ví dụ, bổ sung các kiến thức liên quan đến chủ đề, tìm thông tin bằng tiếng anh và trả lời bằng tiếng việt.

Khái niệm

 • ETF (Exchange Traded Fund) có nghĩa là quỹ giao dịch trao đổi. ETF là quỹ đầu tư thụ động theo dõi một chỉ số cụ thể, chẳng hạn như chỉ số S&P 500. ETF được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán và được mua và bán giống như cổ phiếu.
 • ETP (Exchange Traded Product) có nghĩa là sản phẩm giao dịch trao đổi. ETP cũng là quỹ giao dịch trao đổi, nhưng có thể được sử dụng để đầu tư vào một số loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như tiền điện tử, hàng hóa, hoặc trái phiếu. ETP có thể được quản lý tích cực hoặc thụ động.
 • ETN (Exchange Traded Note) có nghĩa là chứng khoán giao dịch trao đổi. ETN là một loại chứng khoán nợ được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. ETN được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán và được thiết kế để theo dõi một chỉ số cụ thể. ETN có thể có lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi.

Tính chất chung

ETF, ETP và ETN đều là các quỹ giao dịch trao đổi, có nghĩa là chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán và được mua và bán giống như cổ phiếu. Điều này làm cho chúng trở thành một lựa chọn đầu tư thuận tiện và linh hoạt.

Tất cả ba loại quỹ này cũng có thể được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư của các nhà đầu tư. ETF và ETP có thể được sử dụng để đầu tư vào một số loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như tiền điện tử, hàng hóa, hoặc trái phiếu. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và đạt được các mục tiêu đầu tư của họ.

Cách hoạt động và Sự khác nhau

ETF, ETP và ETN đều hoạt động theo cách tương tự nhau. Chúng được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ, người chịu trách nhiệm mua và bán các tài sản trong quỹ để theo dõi chỉ số mà quỹ đang theo dõi.

 • ETF thường được quản lý thụ động, có nghĩa là công ty quản lý quỹ không cố gắng đánh bại thị trường. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là mua và bán các tài sản trong quỹ để theo dõi chỉ số.
 • ETP có thể được quản lý tích cực hoặc thụ động. Nếu được quản lý tích cực, công ty quản lý quỹ sẽ cố gắng đánh bại thị trường bằng cách mua và bán các tài sản trong quỹ.
 • ETN được quản lý thụ động và được thiết kế để theo dõi một chỉ số cụ thể. Chúng thường có lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi.

Dưới đây là bảng so sánh các tính năng chính của ETF, ETP và ETN:

Tính năngETFETPETN
Loại tài sảnChỉ số cụ thểĐa dạngChỉ số cụ thể
Loại quản lýThụ động hoặc tích cựcThụ động hoặc tích cựcThụ động
Loại chứng khoánChứng khoánChứng khoán hoặc nợChứng khoán nợ
Lãi suấtKhông áp dụngKhông áp dụngCó thể có lãi suất cố định hoặc thả nổi

Ai quản lý quỹ

ETF, ETP và ETN đều được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm mua và bán các tài sản trong quỹ để theo dõi chỉ số mà quỹ đang theo dõi.

 • ETF thường được quản lý bởi các công ty quản lý quỹ lớn, chẳng hạn như Vanguard, BlackRock và State Street.
 • ETP có thể được quản lý bởi các công ty quản lý quỹ lớn hoặc nhỏ hơn.
 • ETN thường được phát hành bởi các ngân hàng lớn.

ETF, ETP và ETN đều được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Hoa Kỳ. SEC là cơ quan quản lý thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ.

Điều kiện để các bên quản lý quỹ có thể mở quỹ

Điều kiện để các bên quản lý quỹ có thể mở quỹ ETF, ETP và ETN thường tương tự nhau. Các bên quản lý quỹ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Hoa Kỳ.
 • Có một kế hoạch kinh doanh và một thỏa thuận quản lý quỹ được SEC chấp thuận.
 • Có đủ vốn để hoạt động.
 • Có đội ngũ quản lý và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm.

Các bên quản lý quỹ cũng cần tuân thủ các quy định của SEC về quản lý quỹ, bao gồm các quy định về đầu tư, thanh khoản, và quản lý rủi ro.

Dưới đây là một số chi tiết cụ thể về các điều kiện này:

 • Được cấp phép bởi SEC: SEC là cơ quan quản lý thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Để được SEC cấp phép, các bên quản lý quỹ cần đáp ứng các yêu cầu về tài chính, nhân sự, và kiểm soát rủi ro.
 • Có một kế hoạch kinh doanh và một thỏa thuận quản lý quỹ được SEC chấp thuận: Kế hoạch kinh doanh cần nêu rõ mục tiêu, chiến lược, và hoạt động của quỹ. Thỏa thuận quản lý quỹ cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan, bao gồm bên quản lý quỹ, nhà đầu tư, và ngân hàng lưu ký.
 • Có đủ vốn để hoạt động: Các bên quản lý quỹ cần có đủ vốn để đáp ứng các nhu cầu tài chính của quỹ, bao gồm vốn đầu tư ban đầu, vốn hoạt động, và vốn dự phòng.
 • Có đội ngũ quản lý và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm: Các bên quản lý quỹ cần có đội ngũ quản lý và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, và quản lý quỹ.

Các bên quản lý quỹ có thể là các công ty quản lý quỹ, ngân hàng, hoặc các tổ chức tài chính khác.

Các nhà đầu tư sẽ đầu tư thông qua đâu?

 • ETF có thể được mở trực tuyến hoặc thông qua một nhà môi giới chứng khoán.
 • ETP có thể được mở trực tuyến hoặc thông qua một nhà môi giới chứng khoán.
 • ETN có thể được mua trực tiếp từ ngân hàng phát hành hoặc thông qua một nhà môi giới chứng khoán.

Các quỹ này thường yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu nhỏ, chẳng hạn như 100 đô la hoặc 200 đô la.

Các quỹ ví dụ

 • ETF:
  • SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) là một ETF theo dõi chỉ số S&P 500
  • Bitcoin ETF là một ETF theo dõi giá trị của Bitcoin
  • Ethereum ETF là một ETF theo dõi giá trị của đồng Ethereum
  • BNB ETF là một ETF theo dõi giá trị đồng BNB của sàn giao dịch Binance và hệ sinh thái blockchain Binance Chain (BNB ETF is an ETF that tracks the value of the BNB token of the Binance exchange and the Binance Chain blockchain ecosystem)
  • Ripple ETF hoặc XRP ETF là một ETF theo dõi giá trị đồng XRP của công ty Ripple (Ripple ETF or XRP ETF is an ETF that tracks the value of the XRP token of the Ripple company)
  • Cardano ETF hoặc ADA ETF là một ETF theo dõi giá trị đồng ADA của hệ sinh thái blockchain Cardano (Cardano ETF or ADA ETF is an ETF that tracks the value of the ADA token of the Cardano blockchain ecosystem)
  • Dogecoin ETF hoặc DOGE ETF là một ETF theo dõi giá trị đồng DOGE (Dogecoin ETF or DOGE ETF is an ETF that tracks the value of the DOGE token)
  • Solana ETF hoặc SOL ETF là một ETF theo dõi giá trị đồng SOL của hệ sinh thái blockchain Solana (Solana ETF or SOL ETF is an ETF that tracks the value of the SOL token of the Solana blockchain ecosystem)
 • ETP: Bitcoin Trust (GBTC) hoặc The 21Shares Bitcoin ETP (ABTC) là các ETP theo dõi giá trị của Bitcoin.
 • ETN: iShares S&P 500 ETN (IVV) là một ETN theo dõi chỉ số S&P 500.

Mặc dù vậy, ở Việt Nam, bạn sẽ không đủ điều kiện để đầu tư vào các quỹ trên. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư trực tiếp vào bitcoin hoặc các token khác thông qua các sàn giao dịch như Binance hoặc sàn giao dịch tự động như Pancakeswap của hệ Binance Chain.

Kết: ETF, ETP và ETN là những loại quỹ giao dịch trao đổi phổ biến được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán. Mặc dù có những điểm tương đồng, nhưng chúng cũng có một số khác biệt quan trọng.

Lựa chọn loại quỹ phù hợp sẽ phụ thuộc vào các mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của từng cá nhân. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đầu tư thuận tiện và linh hoạt vào một chỉ số cụ thể, ETF là một lựa chọn tốt. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đầu tư vào một số loại tài sản khác nhau, ETP có thể là một lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đầu tư vào một chỉ số cụ thể với lãi suất cố định hoặc thả nổi, ETN có thể là một lựa chọn phù hợp.

Trước khi đầu tư vào ETF, ETP hoặc ETN, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về các loại quỹ này và lựa chọn loại quỹ phù hợp với mình.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên sàn giao dịch Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm) (cách mua: tìm hiểu trên Google về thao tác giao dịch trên sàn phi tập trung tự động Pancakeswap, cực kỳ an toàn).
 • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
 • Nâng cao kiến thức về blockchain
 • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
 • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net
 • If you’d like to invest in blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap exchange: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor) (how to buy: search on Google for instructions on trading on the automatic decentralized Pancakeswap exchange, it’s secure).
 • Backed by Click Digital Company
 • Enhancing blockchain knowledge
 • The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
 • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *