Escape hatch: Lối thoát tài sản khi mạng bị ngưng tạm thời, mạng roll-up layer 2

Blockchain đã trở thành một phần quan trọng của cuộc cách mạng kỹ thuật số, và việc tạo ra các giải pháp cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất của nó luôn là một ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh này, “Escape Hatch” (Cửa Lối Thoát) là một khái niệm quan trọng, đặc biệt trong các giải pháp “rollup layer two” như StarkNet và Optimism. Bài viết này sẽ tìm hiểu về Escape Hatch, công dụng của nó, cách hoạt động, và ví dụ về việc sử dụng nó trong các dự án hàng đầu.

1. Vấn đề hiện tại

Trước khi có khái niệm Escape Hatch, các giải pháp “rollup layer two” đã đối diện với một thách thức lớn: nếu những người vận hành hệ thống rollup tắt máy hoặc không hoạt động, việc cập nhật trạng thái trên lớp hai sẽ không còn khả thi thông qua rollup nữa. Thay vào đó, cập nhật trạng thái lớp hai phải được thực hiện trên blockchain gốc. Điều này có nghĩa rằng tài sản kỹ thuật số, như tiền điện tử hoặc mã ERC-20, có thể bị kẹt trong hệ thống rollup. Và khái niệm Escape Hatch ra đời như một giải pháp cho tình huống này.

2. Khái niệm: Escape Hatch là gì?

Escape Hatch (Cửa Lối Thoát) là một phương án cho phép người dùng của một hệ thống roll-up khôi phục tài sản kỹ thuật số hoặc trạng thái của chương trình từ rollup khi hệ thống roll-up đang tạm ngưng hoạt động. Escape Hatch không phải là một biện pháp đối phó với sự gian lận trong hệ thống, bởi vì các giải pháp này đã có biện pháp bảo vệ chống lại những vận hành độc ác thông qua các “chứng minh gian lận” (fraud proofs) hoặc “chứng minh tính hợp lệ” (validity proofs). Nhưng nếu những chức năng vận hành không đăng tải cập nhật trạng thái của rollup, tài sản của người dùng có thể bị kẹt. Do đó, Escape Hatch ra đời để giải quyết tình huống này và cho phép người dùng khôi phục tài sản.

3. Công Dụng Của Escape Hatch

Công dụng của Escape Hatch rất quan trọng đối với người dùng hệ thống rollup. Trong khi các hệ thống rollup tập trung vào việc phát triển các công nghệ cốt lõi, Escape Hatch giúp người dùng đảm bảo an toàn và quyền kiểm soát tài sản của họ trong trường hợp những chức năng vận hành rollup không hoạt động. Escape Hatch cho phép người dùng rút tài sản hoặc trạng thái của họ ra khỏi rollup, đảm bảo tính khả dụng của tài sản kể cả khi hệ thống gặp vấn đề.

4. Các Cơ Chế Liên Quan Đến Escape Hatch

Escape Hatch không phải là một cơ chế đơn giản, và có nhiều cách thức để triển khai nó. Có ba cơ chế quan trọng liên quan đến Escape Hatch:

 • Cơ Chế Bắt Buộc Bao Gồm Giao Dịch (Forced Transaction Inclusion): Cơ chế này đảm bảo rằng giao dịch sẽ bị bao gồm, thậm chí khi người vận hành rollup không hoạt động. Điều này giúp đảm bảo tính không thể kiểm soát của hệ thống.
 • Cơ Chế Cửa Lối Thoát Cho Việc Chuyển Giá Trị (Value-Transfer’s Escape Hatch): Cơ chế này cho phép người dùng rút tài sản ra khỏi rollup thông qua cơ chế bắt buộc bao gồm giao dịch. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho việc chuyển đổi tài sản giữa các tài khoản, không giải quyết việc chuyển trạng thái của hợp đồng thông minh.
 • Cơ Chế Chức Năng Hợp Đồng Thông Minh và Liveness Bắt Buộc (Smart Contract Functionality and Enforced Liveness): Cơ chế này là cách tổng quát nhất của Escape Hatch, cho phép người dùng rút số dư từ các hợp đồng thông minh lớp hai trước khi kích hoạt cơ chế bắt buộc chuyển giá trị. Tuy nhiên, điều này có thể khó khăn nếu không thể chạy lại các thực thi trên lớp một.

5. Các Đặc Tính Của Escape Hatch

Trong việc đánh giá Escape Hatch trên các hệ thống rollup, có một số đặc tính quan trọng cần xem xét:

 • Tính Linh Hoạt (Modular): Escape Hatch nên có khả năng mở rộng và thay thế để cải thiện tính năng.
 • Tính Bảo Mật (Secure): Escape Hatch cần phải trải qua quá trình đánh giá và kiểm tra. Các hệ thống này luôn trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công do giữ nhiều tài sản.
 • Sự Chính Xác (Correcting): Escape Hatch không nên đặt lại vấn đề về việc thoát khỏi rollup. Trạng thái không nên được chuyển sang một blockchain khác.

6. Cách Hoạt Động Của Escape Hatch

Cách hoạt động cụ thể của một Escape Hatch phụ thuộc vào cơ chế triển khai và tính năng cụ thể của hệ thống rollup. Một Escape Hatch có thể hoạt động bằng cách yêu cầu người dùng thực hiện các giao dịch cụ thể để rút tài sản hoặc trạng thái khỏi hệ thống rollup.

Giao dịch cưỡng bức thoát ra (Forced Transaction Escape Hatch)

Các cửa sổ thoát giao dịch cưỡng bức có thể được tạo ở lớp giao thức tổng hợp. Người dùng được cấp khả năng Buộc giao dịch bằng cách gửi trực tiếp chúng đến hợp đồng Lớp 1 của bản tổng hợp trên Ethereum. Các Giao dịch bắt buộc này không thể bị kiểm duyệt bởi Trình sắp xếp hoặc Trình chứng minh của tổng hợp.

7. Ví dụ về việc sử dụng Escape Hatch

Arbitrum, một Optimistic Rollup, giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép người dùng gửi giao dịch đến Hộp thư đến bị trì hoãn của hợp đồng Lớp 1 5. Các giao dịch này không được bao gồm trong khối hiện tại nên chúng không thể được sử dụng để chạy trước và nếu chúng không được xử lý trong khoảng thời gian 24 giờ, chúng có thể bị ép buộc. Đối với ZKRollups như StarkNet, việc triển khai Giao dịch cưỡng bức còn có thêm thách thức.

Không giống như Optimistic Rollups, ZKRollups yêu cầu phải gửi bằng chứng cho người xác thực trên Ethereum. Mã nguồn Prover của StarkNet là mã nguồn đóng, vì vậy không thể tạo bằng chứng Stark nếu không thông qua Prover do StarkWare vận hành. Có đề xuất cho phép cộng đồng kiểm soát giấy phép mã nguồn khi giao thức trở nên phi tập trung 5.

StarkNet Sequencers hiện loại bỏ các giao dịch không hợp lệ trước khi chúng đến Prover. Mọi bằng chứng trong một khối trên Starknet phải hợp lệ, nếu không toàn bộ khối sẽ bị từ chối. Điều này gây khó khăn cho việc xác định liệu một giao dịch có bị kiểm duyệt hay đơn giản là không thể chứng minh được. Việc gửi các Giao dịch cưỡng bức không hợp lệ có thể dẫn đến các cuộc tấn công từ chối dịch vụ nếu chúng buộc phải được chấp nhận. Có đề xuất làm cho tất cả các giao dịch có thể được chứng minh để giải quyết vấn đề này. Vì những lý do này, Giao dịch cưỡng bức hiện không được triển khai trên StarkNet nhưng có thể là một tùy chọn trong tương lai.

8. Cách Từng Roll-Up Layer 2 Sử Dụng Escape Hatch

Dưới đây là bảng thông tin về các cơ chế Escape Hatch cho các giải pháp “rollup layer 2” khác nhau:

Hệ Thống RollupCơ Chế Escape Hatch
Arbitrum Nova/OneThực Hiện Giao Dịch Trên L1
Aztec (Connect)Đề Xuất Khối* (ZK)
Boba NetworkThực Hiện Giao Dịch Trên L1
dYdXBuộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1
Fuel (v1)Đề Xuất Khối
ImmutableXBuộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1
Layer2.FinanceKhông Có Cơ Chế Escape Hatch
Layer2.Finance-zkBuộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1
LoopringBuộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1
Metis AndromedaThực Hiện Giao Dịch Trên L1
OptimismThực Hiện Giao Dịch Trên L1
Polygon HermezBuộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1 (Một Phần)
rhino.fiBuộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1
SorareBuộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1
StarkNetKhông Có Cơ Chế Escape Hatch
ZKSpace (ZKSwap)Buộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1
zkSync (v1)Buộc Rời Lớp 2 Để Quay Về L1

Bảng trên cung cấp một cái nhìn tổng quan về việc triển khai Escape Hatch trong các hệ thống rollup hàng đầu, cho biết cách mà từng hệ thống xử lý việc giải quyết tài sản và trạng thái trong trường hợp roll-up không hoạt động.

9. Cách cài đặt Escape Hatch

Các ứng dụng bắc cầu cũng có thể được xây dựng theo cách cung cấp cho người dùng một lối thoát hiểm. Hợp đồng cầu nối Lớp 1 có thể được trao quyền tạm dừng và sơ tán tài sản khỏi Lớp 2 trong các điều kiện khắc nghiệt. Mẫu này được gọi là Applicative Escape Hatch. Điều này có thể thực hiện được trên StarkNet ngày nay, nhưng phải trả giá bằng sự đơn giản.

Triển khai một lối thoát ứng dụng trên StarkNet

Đăng ký tài khoản Ethereum

Trên StarkNet, không có cách nào tự động biết địa chỉ Ethereum nào tương ứng với tài khoản StarkNet nhất định. Do đó, các ứng dụng cầu nối phải duy trì sổ đăng ký để triển khai Escape Hatch. Bằng cách này, nếu có lúc tài sản cần được sơ tán sang Ethereum, ứng dụng sẽ biết cách đưa chúng đến đúng đích.

Giữ tin nhắn sống động

Hợp đồng cầu nối Lớp 1 phải được kiểm soát nên phải có cơ chế đóng băng hợp đồng tài sản Lớp 2 trong trường hợp bị kiểm duyệt hoặc không hoạt động. Việc đóng băng này phải xảy ra do không hành động chứ không phải do hành động. Thông báo ping liên tục từ hợp đồng cầu nối Lớp 1 đến hợp đồng Lớp 2 có thể cung cấp điều này. Các hành động trên Hợp đồng Lớp 2 trước tiên sẽ kiểm tra xem hợp đồng có nên bị đóng băng hay không dựa trên khoảng thời gian kể từ thông báo duy trì trước đó.

Buộc rút tiền

Starknet cung cấp cơ chế gửi thông tin giữa L1 ​​và L2 . Một ứng dụng có thể cung cấp cho người dùng chức năng Buộc rút tiền, trong trường hợp người dùng đang bị kiểm duyệt trên StarkNet. Việc gọi chức năng Rút tiền cưỡng bức sẽ cho phép địa chỉ L1 trong sổ đăng ký L1→L2 của ứng dụng rút tài sản của họ trở lại Ethereum.

Thủ tục sơ tán

Nếu yêu cầu Rút tiền cưỡng bức bị kiểm duyệt hoặc không thể thực hiện được do thiếu hoạt động tổng hợp, thì quy trình sơ tán có thể được bắt đầu. Hợp đồng L1 sẽ ngừng gửi tin nhắn duy trì, sau đó đợi khoảng thời gian để L2 được xác nhận là bị đóng băng. Điều này sẽ tắt ứng dụng trên L2 và cây cầu có thể cho phép rút tất cả tài sản về địa chỉ của người dùng trên L1.

Kết: Khái niệm Escape Hatch đang trở nên ngày càng quan trọng trong cộng đồng blockchain. Sự hiểu biết về Escape Hatch và khả năng đánh giá tính an toàn và khả dụng của nó là một phần quan trọng trong việc hiểu về tính bảo mật của các hệ thống rollup. Escape Hatch không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và tính khả dụng của tài sản kỹ thuật số và trạng thái chương trình trong các hệ thống rollup. Việc hiểu và nghiên cứu khái niệm này là một phần quan trọng của sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ blockchain.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
 • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
 • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
 • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
 • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *