ERC-7231 Identity aggregated NFT: Tổng hợp Danh tính vào NFT, web2 + web3

ERC-7231 Identity aggregated NFT: Tổng hợp Danh tính vào NFT, web2 + web3

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của Web3 là khả năng mang bản sắc riêng của một cá nhân vào các ứng dụng khác nhau. Việc tổng hợp danh tính là một yếu tố quan trọng thúc đẩy khía cạnh này của Web3.

Vấn đề hiện tại

Xác minh danh tính có một số điểm yếu trên Web2 và cả Web3:

  • Điểm yếu trên Web2: Việc lưu trữ và sở hữu thông tin phải dựa vào bên thứ ba centralized, gây ra các vấn đề nhức nhối về việc rò rỉ thông tin, kể cả những tay chơi lớn như Facebook, Twitter,…
  • Điểm yếu trên Web3: Thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng như ở Web2. Độ xác thực danh tính thật còn yếu so với Web2, thông tin chưa đầy đủ nên vẫn còn dễ bị giả mạo. Các giải pháp khác như SoulBound Token dựa vào người chứng thực tập trung, không thể ngăn chặn việc giả mạo dữ liệu và không ghi dữ liệu vào sổ cái theo cách cho phép bảo mật.

1. Khái niệm: Identity aggregated NFT là gì?

Identity aggregated NFT là loại NFT có chức năng tổng hợp danh tính của mỗi cá nhân trên cả Web2 và Web3.

2. Công dụng của Identity aggregated NFT

Thay vì chỉ lưu thông tin từ centralized Web2 hay chỉ lấy thông tin từ công nghệ SoulBound Token (SBT) trên Web3. Idenity aggregated NFT tổng hợp thông tin danh tính từ cả Web2 và Web 3, khắc phục được điểm yếu và kết hợp được điểm mạnh của cả 2 nền tảng.

Idenity aggregated NFT chứa đựng các thuộc tính về quyền sở hữu, mối quan hệ, trải nghiệm của từng cá nhân.

Thông qua đặc tính phi tập trung của NFT, các cá nhân có thể thực sự tự sở hữu tài khoản của mình mà không cần dựa vào các bên thứ ba centralized.

Bằng cách liên kết nhiều danh tính, thông tin nhận dạng tổng hợp có thể được xác minh, đưa cho người dùng các trải nghiệm on-chain tốt hơn, phi tập trung hơn, chẳng hạn như tự xác thực, chồng chéo xã hội, tạo giá trị thương mại từ việc nhắm mục tiêu người dùng, v.v.

3. Cách hoạt động cơ bản của Identity aggregated NFT

Identity aggregated NFT lấy các thông tin của các cá nhân, tất nhiên là phải có sự cho phép, ủy quyền của từng cá nhân.

Bằng cách thêm lược đồ tùy chỉnh vào siêu dữ liệu, đồng thời cập nhật và xác minh hàm băm lược đồ trong hợp đồng, việc ràng buộc NFT và thông tin nhận dạng identity đã hoàn tất.

Sơ đồ luồng EIP

Giải quyết vấn đề liên kết nhiều ID cho web2 và web3. Bằng cách kết hợp lược đồ MultiIdentities vào tệp siêu dữ liệu, một liên kết được ủy quyền sẽ được thiết lập giữa thông tin nhận dạng người dùng và NFT. Lược đồ này bao gồm trường userID có thể được lấy từ nhiều nền tảng web2 hoặc danh tính phi tập trung (DID) được tạo trên blockchain. Bằng cách liên kết ID NFT với mảng UserIDInfo, có thể tổng hợp nhiều danh tính một cách liền mạch.

Về cách xác minh tính xác thực của danh tính, ví, tài khoản của cá nhân, có nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như xác thực DID trên chuỗi dựa trên zk và các thuật toán xác thực ngoại tuyến, chẳng hạn như auth2, openID2, v.v.

Ý tưởng của đề xuất này có phần tương đồng với Công nghệ Web3 Social Login.

Web3 Social Login là gì?
Social Login kết hợp với Web3

Đề xuất ERC-7231 liên quan đến công nghệ Identity aggregated NFT này trên Ethereum vẫn còn đang được nghiên cứu thêm.

Kết: Tuy đề xuất ERC-7231 liên quan đến công nghệ Identity aggregated NFT này vẫn còn đang được nghiên cứu, nhưng công nghệ và ý tưởng về việc tích hợp thông tin danh tính trên cả Web2 và Web3 sẽ là tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo trong tương lai.

Click Digital

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *