Enums trong code Solidity: Khái niệm và Ứng dụng

Trong thế giới phức tạp của blockchain, các khái niệm kỹ thuật như “enums” đang đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy trong quá trình giao dịch và xử lý thông tin. Hãy cùng khám phá sâu hơn về “enums” và tại sao chúng lại quan trọng trong môi trường blockchain.

Enums trong Blockchain: Tính nhất quán và đáng tin cậy

Enums (viết tắt của “enumerations”) là một kiểu dữ liệu quen thuộc trong lập trình, nhằm giới hạn một biến chỉ có thể mang một trong một số giá trị được định nghĩa trước. Các giá trị này trong danh sách được gọi là “enums.”

Việc sử dụng enums trong blockchain có thể giúp giảm thiểu số lượng lỗi trong mã nguồn. Với một danh sách rõ ràng và hạn chế các giá trị có thể được gán cho biến, khả năng nhập sai dẫn đến lỗi trong mã sẽ giảm xuống. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng phức tạp như blockchain, nơi tính nhất quán và đáng tin cậy là yếu tố quan trọng.

Ví dụ cụ thể về Enums trong Blockchain

Hãy tưởng tượng một ứng dụng sử dụng blockchain để quản lý cửa hàng nước ép tươi. Sử dụng enums, chúng ta có thể hạn chế lựa chọn kích cỡ ly nước ép thành “nhỏ,” “trung bình,” và “lớn.” Điều này đảm bảo rằng hệ thống chỉ cho phép đặt hàng với kích cỡ ly SMALL, MEDIUM hoặc LARGE. Bất kỳ lựa chọn khác sẽ bị từ chối, tránh gây ra những lỗi không cần thiết và giữ cho dữ liệu được duy trì theo cách chính xác.

Hãy thử mã sau để hiểu cách enum hoạt động trong Solidity.

pragma solidity ^0.5.0;

contract test {
  enum FreshJuiceSize{ SMALL, MEDIUM, LARGE }
  FreshJuiceSize choice;
  FreshJuiceSize constant defaultChoice = FreshJuiceSize.MEDIUM;

  function setLarge() public {
   choice = FreshJuiceSize.LARGE;
  }
  function getChoice() public view returns (FreshJuiceSize) {
   return choice;
  }
  function getDefaultChoice() public pure returns (uint) {
   return uint(defaultChoice);
  }
}

Chạy chương trình trên. Đầu tiên, nhấp vào nút “setLarge” để đặt giá trị là “LARGE”, sau đó nhấp vào “getChoice” để lấy lựa chọn đã chọn.

Kết: Enums là một công cụ quan trọng trong blockchain, giúp giới hạn và kiểm soát giá trị của biến, đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy trong quá trình giao dịch và xử lý thông tin. Như chúng ta đã thấy qua ví dụ bên trên, enums đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng chỉ những giao dịch hợp lệ và nhất quán mới được thực hiện trên blockchain.

Vietnam Pham – Click Digital

 • If you’d like to invest in blockchain advertising companies, just BUY token Saigon (SGN) at Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8
 • Backed by Click Digital Company
 • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *