Cách tạo thẻ truy cập NFT (Access NFTs) trên MintGate

MintGate cho phép bất kỳ ai tạo off-chain NFT (sắp tới là NFT on-chain) và gán nội dung với các NFT đó. Thẻ truy cập NFT (Access NFT) là vé kỹ thuật số (digital ticket) mà người sở hữu có thể mở khóa hoặc có được trải nghiệm kỹ thuật số (ví dụ: buổi hòa nhạc được phát trực tiếp hoặc một bài …

Cách tạo thẻ truy cập NFT (Access NFTs) trên MintGate Read More »