Cách xây dựng, triển khai và bán NFT động (Dynamic NFT) (phần 1)

Non-Fungible Tokens (NFTs) là các công cụ đơn giản không được tìm thấy bên ngoài không gian blockchain với nhiều tính ứng dụng. Xây dựng một NFT động và ngẫu nhiên là một khởi đầu tuyệt vời cho những người muốn bắt đầu xây dựng các bộ sưu tập, mã thông báo độc lập, vé, …

Cách xây dựng, triển khai và bán NFT động (Dynamic NFT) (phần 1) Read More »