JEER – Bộ sưu tập NFT AI của cộng đồng Trung Quốc tăng 200% có gì hot

Cùng khám phá xem dự án JEER NFT AI của cộng đồng Trung Quốc tăng 200% có gì hot.

JEER là gì?

JEER có 2 bộ sưu tập chính là Jeerclub và Jeergirl được tạo ra hoàn toàn bởi AI và thành lập bởi Smallhome.

Jeer Club: 520 NFT – freemint – Giá sàn: 0.98 ETH (tại thời điểm bài viết).

Jeergirl: 3000 NFT – mint price 0,02 ETH – Giá sàn: 0.3157 ETH (tại thời điểm bài viết). NFT JeerGirl đã tăng trưởng hơn 200% khi được niêm yết trên FP.io. Ngoài ra, Flooring Protocol đang hợp tác với Wasabi để ra mắt Perps μ-token.

JeerGirl - Collection | Element

Lợi ích:

 • PFP
 • Chủ sở hữu NFT được vào group alpha kín
 • Được nhận Whitelist, Airdrop, Freemint những bộ sưu tập trong tương lai
 • Tham gia vào câu lạc bộ của JEER ngoài đời thật
 • có quyền truy cập vào các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số độc quyền hoặc phiên bản giới hạn, có thể được tạo ra bởi các nghệ sĩ kỹ thuật số nổi tiếng hoặc thành viên của cộng đồng jeer.

Team

 • Founder: Smallhome anh là OG NFT của cộng đồng Trung Quố. Founder của @Jeerclub và @Rats_Friend.
 • Và nhiều thành viên khác chưa doxed

Đối tác

JEER có mối quan hệ khá tốt với những dự án khác trong ngành như Aliswap, Flooring Protocol, Wasabi, TITITI, Outer, Winer,…

 • Website: https://jeer.club/#/home
 • Twitter: https://twitter.com/Jeerclub
 • JEER (OS): https://opensea.io/collection/jeerclub
 • JeerGirl (Blur): https://blur.io/collection/jeergirl

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *