Dòng tiền đang chảy về Ethereum và các layer 2

Dòng tiền đang chảy về Ethereum và các layer 2

Sau tin tức về BlackRock đăng ký Ethereum Trust tối qua thì giá ETH đã tăng vọt lên trên 2,000$, dòng tiền có xu hướng chảy mạnh vào ETH ecosystem.

– Volume trên ETH ngày 09/11 tăng vọt lên 2,5 tỷ $ trong khi trước đó chỉ đạt hơn 900M vào ngày 08/11

=> Khi dòng tiền chạy vào ETH thì nó sẽ có xu hướng muốn kiếm lợi nhuận từ hệ sinh thái này, đồng nghĩa với việc chảy ngấm vào các DEX và các Layer 2 của ETH, cụ thể:

*Về volume

– Vol trên Arbitrum tăng lên hơn 930M trong khi 1 ngày trước đó chỉ ở mức hơn 450M

– Vol trên Optimism cũng tăng từ 37M lên 155M trong 1 ngày – Vol trên #Base cũng tăng từ 15M lên 36M

– Trên Mantle cũng tăng từ 5,7M lên 21M

– Chỉ có vol trên Zksync Era giảm đều từ 53M xuống còn 47M

*Về net flow

– Khá bất ngờ là netflow trên Ethereum ngày 09/11 chứng kiến đợt rút ròng kỷ lục lớn nhất từ đầu tháng 11, trong 7 ngày gần nhất thì tổng hơn 60M$ đã bị rút ra

– Nhưng ngược lại thì Arbitrum và Optimism đang chứng kiến lượng tiền khổng lồ chạy vào khi mà netflow ARB tăng hơn 41M$ và netflow OP tăng hơn 24M$ trong 7 ngày gần nhất.

*Kết luận:

– Dòng tiền chạy vào hệ ETH và đang cần “game” để bơm, việc token các dự án của các hệ này tăng nóng gần đây là dễ hiểu.

– Nếu dòng tiền vẫn có dấu hiệu tích cực, thì sớm muộn cũng sẽ pump đến hầu hết các token của các dự án. Nhất là hệ sinh thái L2 Arbitrum vốn đã rất cởi mở với dòng tiền nên được hưởng lợi lớn.

– Mình thấy cần có một cú xác nhận đẩy, tức là trong các hệ này cần có 1 con game thu hút chú ý mạnh mẽ như hồi AiDog airdrop đẩy meme hay như đợt FriendTech đẩy vol khủng trên hệ Base đợt rồi. Chỉ cần có 1 con hút sóng là xác định ARB seasons or OP seasons, anh em vô đánh Dex lụm lúa.

– Nếu không có game chơi, thì khả năng sẽ chảy vào LSD và LSDFi để kiếm lợi và có thể chảy sang các perp Dex như GMX hay JOE

– Còn nếu không có gì ra để dòng tiền được sôi nổi, thì có thể đợt tăng giá này khá “xanh vỏ đỏ lòng”, nghe vẻ hơi trap.

Các bạn có thể tham khảo một số highlight để lựa thêm hàng đón dòng tiền đợt này.

Steven

Click Digital

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *