Decentralized Credit Scoring là gì?

Decentralized Credit Scoring (Đánh giá tín dụng phi tập trung) là một công nghệ trong lĩnh vực DeFi cho phép đánh giá khả năng tín dụng của cá nhân hoặc tổ chức mà không cần phụ thuộc vào các cơ quan tín dụng truyền thống. Thay vì dựa vào thông tin tài chính truyền thống như lịch sử vay mượn từ ngân hàng hoặc hồ sơ tín dụng, Decentralized Credit Scoring sử dụng thông tin công khai từ blockchain và thông tin không tập trung từ nhiều nguồn khác nhau để xác định mức độ tín nhiệm của một cá nhân hoặc tổ chức.

Các dự án liên quan

Ví dụ về dự án liên quan đến Decentralized Credit Scoring là dự án Aave. Aave là một giao thức cho vay phi tập trung trên blockchain Ethereum, và nó đã triển khai tính năng Credit Delegation (Ủy quyền tín dụng). Tính năng này cho phép người vay vay tiền mà không cần đặt cọc bảo đảm trực tiếp, mà thay vào đó, họ có thể nhận được đánh giá tín dụng từ một người khác trong mạng lưới. Đánh giá tín dụng này dựa trên các tham số như lịch sử vay mượn trên blockchain, lượng tiền đã được giữ hoặc hoạt động trong hệ sinh thái DeFi. Điều này giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho những người không có lịch sử tín dụng truyền thống.

  • Bloom: Bloom là một nền tảng đánh giá tín dụng phi tập trung dựa trên blockchain. Nó cho phép người dùng xây dựng và quản lý hồ sơ tín dụng cá nhân của mình và chia sẻ thông tin tín dụng với các bên thứ ba một cách an toàn và bảo mật.
  • SALT Lending: SALT Lending là một nền tảng cho vay phi tập trung trong DeFi. Họ sử dụng thông tin đánh giá tín dụng phi tập trung để xác định khả năng vay của người dùng và cung cấp vay vốn bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số như BTC hoặc ETH làm đặt cọc.
  • Creditcoin: Creditcoin là một mạng lưới phi tập trung cho phép các bên tham gia tạo ra và giao dịch các hợp đồng tín dụng số trên blockchain. Nó cho phép người dùng xây dựng và quản lý các hợp đồng tín dụng giữa các cá nhân và tổ chức.
  • TrustToken: TrustToken là một nền tảng tài chính phi tập trung và giao thương tài chính đóng gói. Họ đang phát triển công nghệ cho phép xác định khả năng tín dụng của người dùng và tạo ra các token tín dụng cho vay.
  • Credmark: Credmark là một dự án đánh giá tín dụng phi tập trung cho thị trường tiền mã hóa. Họ cung cấp phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên thông tin từ các giao dịch trên blockchain và các nguồn dữ liệu khác.

Lưu ý rằng danh sách này chỉ đưa ra một số ví dụ về dự án liên quan đến Decentralized Credit Scoring và không đại diện cho tất cả các dự án hiện có trong lĩnh vực này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *