Danh sách các hành động giao dịch trong zksync v1

Trong ZkSync v1, có một số hành động quan trọng liên quan đến quản lý tài khoản và thực hiện giao dịch trên Layer 2. Dưới đây là danh sách các hành động chính trong ZkSync v1:

 1. Deposit: Chuyển tiền từ Ethereum (Layer 1) vào ZkSync (Layer 2) để nạp tiền vào tài khoản ZkSync.
 2. Transfer: Thực hiện giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản ZkSync đến một tài khoản ZkSync khác. Giao dịch này xảy ra trên Layer 2 và không cần phải gửi trên blockchain Ethereum.
 3. Withdraw: Rút tiền từ ZkSync (Layer 2) về Ethereum (Layer 1) để lấy lại quyền sở hữu tiền tệ trên blockchain Ethereum.
 4. Fast Withdrawal: Rút tiền một cách nhanh chóng từ ZkSync (Layer 2) về Ethereum (Layer 1) bằng cách sử dụng các dịch vụ off-chain để giảm thời gian xác nhận giao dịch.
 5. Swap: Thực hiện trao đổi giữa các loại tiền tệ khác nhau trên ZkSync. Ví dụ: trao đổi ETH sang ERC-20 token hoặc ngược lại.
 6. ChangePubKey: Thay đổi khóa công khai của tài khoản ZkSync, cho phép người dùng sử dụng một cặp khóa mới.
 7. Forced Exit: Rút tiền từ một tài khoản ZkSync bị đóng băng hoặc bị tấn công mà không cần chữ ký của chủ tài khoản.
 8. FullExit: Rút toàn bộ số dư từ ZkSync (Layer 2) về Ethereum (Layer 1), cho phép người dùng chuyển hết số dư trong tài khoản ZkSync trở lại blockchain Ethereum.
 9. MassMigration: Thực hiện việc di chuyển tập trung các tài khoản từ Layer 1 sang Layer 2 của ZkSync, giúp tăng cường tính bảo mật và hiệu suất của mạng lưới. (bài viết của Click Digital)
 10. ChangeVerifier: Thay đổi bộ xác minh (verifier) được sử dụng trong ZkSync, cho phép cải thiện tính bảo mật và tăng cường khả năng mở rộng của mạng lưới.
 11. ChangeFee: Thay đổi mức phí được áp dụng cho các giao dịch trên ZkSync, cho phép điều chỉnh chi phí giao dịch theo tình hình thị trường.
 12. EmergencyExit: Rút toàn bộ số dư từ tài khoản ZkSync và thoát khỏi mạng lưới, trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc vấn đề không mong muốn.
 13. UpdatePair: Cập nhật thông tin về cặp giao dịch (trading pair) trên ZkSync, bao gồm thông tin về giá, khối lượng và các tham số khác.
 14. ForcedExitCoop: Rút tiền từ một tài khoản ZkSync đang tham gia trong một hợp tác cụ thể, mà không cần chữ ký của chủ tài khoản.

Các hành động này cho phép người dùng quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch trên ZkSync v1, một hệ thống Layer 2 giúp tăng tốc độ và giảm chi phí cho các giao dịch trên blockchain Ethereum.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Token Saigon (SGN) backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Chart: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *