EIP-6968 Contract Secured Revenue (CSR) Doanh thu tự động bảo đảm bằng hợp đồng

1. Khái niệm: EIP-6968 Contract Secured Revenue là gì?

Contract Secured Revenue (CSR) cho phép các hợp đồng thông minh yêu cầu một tỷ lệ phần trăm của tất cả phí giao dịch mà người dùng phải trả khi sử dụng.

Việc sử dụng phần thưởng giao thức của L1 để tài trợ cho việc phát triển hợp đồng thông minh sẽ là một thay đổi lớn đối với cách thức hoạt động của thị trường hiện tại. EIP này không ủng hộ bất kỳ thay đổi nào đối với Ethereum L1 hiện tại.

2. Công dụng của Contract Secured Revenue

EIP này ủng hộ các L2 có thể bắt đầu thử nghiệm Contract Secured Revenue như một cách để:

 1. tạo ra nguồn doanh thu mới cho các nhà lập trình hợp đồng thông minh
 2. tạo ra một cách mới để tài trợ cho hàng hóa công cộng
 3. tạo động lực cho các nhà lập trình triển khai dApp
 4. hỗ trợ cho nguồn thu nhập của các dự án liên quan đến Real World Asset (RWA)
 5. hỗ trợ cho nguồn thu nhập của các dự án thuộc Public Good Network (PGN): là mạng lưới hàng hóa công cộng, là layer 2 được thiết kế dành riêng cho hàng hóa công cộng.

CSR sẽ cho phép các nhà phát triển yêu cầu một khoảng phần trăm phí giao dịch mà hợp đồng của họ tạo ra. CSR sẽ góp phần tạo ra các mô hình kinh doanh bền vững.

Click Digital

 • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
 • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
 • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
 • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
 • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *