Blockchain – Kiến Thức

Cung cấp kiến thức về blockchain và crypto

  • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
  • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
  • Nâng cao kiến thức về blockchain
  • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
  • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
  • Staking SGN: http://135web.net

Các hàm (function) thông dụng để code trang web3 dạng stake token

Để code một trang web3 cho việc stake token, có thể cần các hàm sau: Connect to blockchain: hàm cho phép trang web kết nối với mạng blockchain. Deploy smart contract: hàm cho phép trang web deploy smart contract cho việc stake token. Stake function: hàm cho phép người dùng stake token bằng cách gọi …

Các hàm (function) thông dụng để code trang web3 dạng stake token Read More »

Các biến (variables) thông dụng để code trang web3 dạng stake token

Để code một smart contract cho việc stake token trên mạng blockchain, có thể cần các biến sau: Token name: tên của token sẽ được stake. Token symbol: ký hiệu của token sẽ được stake. Total supply: số lượng token tổng cộng sẽ tồn tại trên blockchain. Decimals: số lượng chữ số thập phân của …

Các biến (variables) thông dụng để code trang web3 dạng stake token Read More »

Xếp hạng các sàn AMM DEX theo khối lượng giao dịch?

Khối lượng giao dịch trên các sàn AMM DEX thay đổi liên tục, tuy nhiên, một số sàn AMM DEX phổ biến với khối lượng giao dịch cao nhất hiện tại là: Uniswap: là một trong những sàn AMM DEX đầu tiên được ra mắt trên blockchain hệ Ethereum và vẫn là một trong các …

Xếp hạng các sàn AMM DEX theo khối lượng giao dịch? Read More »

10 giải pháp layer 2 cho Ethereum blockchain

Có nhiều giải pháp layer 2 đang được phát triển trong tiền điện tử, nhưng một số giải pháp được coi là top bao gồm: Plasma: một giải pháp được xây dựng trên Ethereum, cho phép giao dịch thực hiện trên một hệ thống con của blockchain chính thay vì trực tiếp trên blockchain chính. …

10 giải pháp layer 2 cho Ethereum blockchain Read More »