Cryptography – Mật mã học

Cryptography – Mật mã học cho ngành blockchain và tiền mã hóa

Nullifier database trong blockchain Polygon là gì

Nullifier trong blockchain là gì?

Nullifier trong blockchain là gì? Trong ngữ cảnh của công nghệ tiền điện tử và bảo mật, “nullifier” là một khái niệm liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư và ẩn danh trong các giao dịch. Nullifier thường được sử dụng trong các hệ thống bảo mật như công nghệ tạo ra sự …

Nullifier trong blockchain là gì? Read More »

Quantum-safe SNARKs là gì?

Quantum-safe SNARKs là một loại zero-knowledge proof (ZKP) có khả năng chống lại các cuộc tấn công của máy tính lượng tử. ZKP là một loại giao thức mà người chứng minh có thể thuyết phục người xác minh rằng họ biết một số thông tin mà người xác minh không biết, mà không tiết …

Quantum-safe SNARKs là gì? Read More »

AES (Advanced Encryption Standard) và RSA (Rivest-Shamir-Adleman) khác nhau như thế nào?

AES (Advanced Encryption Standard) và RSA (Rivest-Shamir-Adleman) là hai thuật toán mã hóa khác nhau và có cách hoạt động và ứng dụng khác nhau. Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động: AES: AES là một thuật toán mã hóa đối xứng, nghĩa là cùng một khóa được sử dụng để mã hóa và giải …

AES (Advanced Encryption Standard) và RSA (Rivest-Shamir-Adleman) khác nhau như thế nào? Read More »

Complete Knowledge (CK) là gì?

1. Định nghĩa: Complete Knowledge (CK) là gì? Complete Knowledge (CK) là một khái niệm trong lĩnh vực mật mã và bằng chứng kiến thức. Nó đề cập đến một loại kiến thức đặc biệt mà một bên chứng minh có, không chỉ biết một bí mật mà còn có khả năng không bị ràng …

Complete Knowledge (CK) là gì? Read More »