Code

Ngôn ngữ lập trình Tact của Blockchain TON

TON Tact: Ngôn ngữ lập trình Tact của Blockchain TON / Toncoin

1. Khái niệm: Tact là gì? Tact là ngôn ngữ lập trình cho Blockchain TON ưu tiên tính hiệu quả và sự đơn giản. Tact được thiết kế để người sử dụng dễ học và dễ thao tác, phù hợp cho việc thiết kế các hợp đồng thông minh. Tact là một ngôn ngữ tĩnh với cú …

TON Tact: Ngôn ngữ lập trình Tact của Blockchain TON / Toncoin Read More »

Transparent Proxy trong Blockchain: Kết nối người dùng và hợp đồng nguồn

1. Proxy là gì? Proxy là một mẫu thiết kế cho phép bạn cung cấp một vật thay thế hoặc phần giữ chỗ cho một đối tượng khác. Proxy kiểm soát quyền truy cập vào đối tượng ban đầu, cho phép bạn thực hiện điều gì đó trước hoặc sau khi yêu cầu được chuyển đến …

Transparent Proxy trong Blockchain: Kết nối người dùng và hợp đồng nguồn Read More »

zkApp: Bộ công cụ zk của Mina để thiết kế dApp

Các dự án blockchain luôn khuyến khích các lập trình viên thiết kế dApp trên blockchain của mình. Một trong những cách để tạo ra sự thuận lợi đó là tung ra bộ công cụ hỗ trợ thiết kế dApp cho các lập trình viên. Mina Protocol là một trong những dự án blockchain đang …

zkApp: Bộ công cụ zk của Mina để thiết kế dApp Read More »

Slashing Mechanism: Cơ chế chém node sai phạm

Blockchain đã đem lại một hệ thống tự động quản lý giá trị, không cần một thực thể quản lý trung gian nào, và giá trị này được bảo vệ hoàn toàn an toàn nhờ các quy tắc nội bộ của blockchain, hay còn được gọi là cơ chế đồng thuận. Một trong những ví …

Slashing Mechanism: Cơ chế chém node sai phạm Read More »

Exit mobile version