tự chạy hay thuê nhân viên digital marketing

Chủ doanh nghiệp nên tự chạy Digital Marketing hay thuê nhân viên chạy cho mình?

Bạn là chủ doanh nghiệp, hiểu được tầm quan trọng của Digital Marketing đối với business của mình. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là bạn nên tự chạy Digital Marketing hay nên thuê nhân viên chạy cho mình? Tùy vào từng trường hợp: Có trường hợp tự chạy sẽ tốt hơn, tiết kiệm …

Chủ doanh nghiệp nên tự chạy Digital Marketing hay thuê nhân viên chạy cho mình? Read More »