Cách tính tiền của X’s Ads Revenue Sharing, thu nhập từ chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo trên Twitter X

Cách tính tiền của X's Ads Revenue Sharing, thu nhập từ chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo trên Twitter X

Bài viết này chia sẻ thông tin về Cách thức tính tiền của chương trình X’s Ads Revenue Sharing: Chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo trên nền tảng X.

Chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo trên nền tảng X là chương trình cho phép các nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền từ các quảng cáo được hiển thị trên nội dung của họ.

Trước khi nghĩ đến việc kiếm tiền thì các bạn cần phải giữ cho tài khoản của mình tồn tại, không bị khóa tài khoản như bài viết mình đã chia sẽ trước đó trên twitter.

Cách tính tiền của chương trình X’s Ads Revenue Sharing

Chương trình này được tính dựa trên lượt hiển thị, lượt nhấp chuột và lượt chuyển đổi.

1. Cách tính tiền dựa trên lượt hiển thị

Lượt hiển thị là số lần quảng cáo được hiển thị trên màn hình của người dùng. Số tiền mà nhà sáng tạo nhận được dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá thầu của nhà quảng cáo cho mỗi lượt hiển thị. Tỷ lệ phần trăm này được gọi là “tỷ lệ chia sẻ”.

2. Cách tính tiền dựa trên lượt nhấp chuột

Lượt nhấp chuột là số lần người dùng nhấp vào quảng cáo. Số tiền mà nhà sáng tạo nhận được dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá thầu của nhà quảng cáo cho mỗi lượt nhấp chuột. Tỷ lệ phần trăm này cũng được gọi là “tỷ lệ chia sẻ”.

3. Cách tính tiền dựa trên lượt chuyển đổi

Lượt chuyển đổi là số lần người dùng thực hiện hành động mong muốn sau khi nhấp vào quảng cáo, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký. Số tiền mà nhà sáng tạo nhận được dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá thầu của nhà quảng cáo cho mỗi lượt chuyển đổi. Tỷ lệ phần trăm này cũng được gọi là “tỷ lệ chia sẻ”.

Các thông số khác

Tỷ lệ chia sẻ của chương trình X’s Ads Revenue Sharing là gì?

Tỷ lệ chia sẻ là tỷ lệ phần trăm của doanh thu quảng cáo mà nhà sáng tạo nhận được. Tỷ lệ chia sẻ này được xác định bởi nền tảng X và có thể thay đổi theo từng quốc gia và từng loại nội dung.

Hạn mức thanh toán

Nền tảng X có thể có hạn mức thanh toán tối thiểu. Nhà sáng tạo phải đạt được hạn mức thanh toán tối thiểu này trước khi có thể nhận được thanh toán. Hiện tại đang là $10 và có thể thay đổi trong tương lai.

Thời gian thanh toán

Nền tảng X thanh toán cho nhà sáng tạo định kỳ, thường là hàng tháng hoặc hàng quý. Chu kỳ hiện tại đang là 10 – 15 ngày 1 lần.

Lưu ý

Cách thức tính tiền của chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo trên nền tảng X có thể thay đổi theo thời gian. Người dùng nên tham khảo các điều khoản và điều kiện của chương trình để biết thêm thông tin chi tiết.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách thức tính tiền của chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo trên nền tảng X:

Nếu tỷ lệ chia sẻ là 70% và giá thầu của nhà quảng cáo cho mỗi lượt hiển thị là 1 đô la, thì nhà sáng tạo sẽ nhận được 0,7 đô la cho mỗi lượt hiển thị.

Nếu tỷ lệ chia sẻ là 50% và giá thầu của nhà quảng cáo cho mỗi lượt nhấp chuột là 2 đô la, thì nhà sáng tạo sẽ nhận được 1 đô la cho mỗi lượt nhấp chuột.

Nếu tỷ lệ chia sẻ là 30% và giá thầu của nhà quảng cáo cho mỗi lượt chuyển đổi là 100 đô la, thì nhà sáng tạo sẽ nhận được 30 đô la cho mỗi lượt chuyển đổi.

Cách bật kiếm tiền trên Twitter X để tham gia chương trình X’s Ads Revenue Sharing

Điều kiện để bật kiếm tiền trên Twitter X là:

  • 500 follow
  • 5 triệu view

=> Tăng ngay follow view Twitter X bằng tool tự động của công ty Click Digital tại đây: http://fb-service.work .

Click Digital

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *