Cách tham gia Waitlist Concrete Protocol

🫧Dự án đã gọi vốn thành công $7,5M từ các quỹ lớn như Tribe Capital và Hashed…

🫧Concrete là dự án làm về quản lý tín dụng và nợ on-chain. Dự án sẽ có chương trình trải nghiệm sớm dành cho người đăng kí, đi kèm là cơ hội nhận Points. Points sẽ truy đổi = token.

🫧Cách đăng ký tham gia:

👉 Truy cập link: https://concrete.deform.cc/waitlist/

👉 Điền email

👉 Connect Metamask wallet

👉 Submit

👉 Nhận link ref mời thêm bạn bè để nhận thêm Points

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

  • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
  • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
  • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
  • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
  • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *