Cách Đánh Giá và Tuyển Dụng Nhà Phát Triển Smart Contract và DApp Developer

Việc tuyển dụng đúng những nhân viên phát triển smart contract, solidity developer hoặc DApp developer là một phần quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng blockchain đáng tin cậy và an toàn. Để đảm bảo rằng bạn thuê được người có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp, bạn cần thực hiện quá trình đánh giá kỹ lưỡng. Dưới đây là một số câu hỏi quan trọng mà bạn nên đặt ra khi tuyển dụng nhà phát triển smart contract và DApp developer.

Câu Hỏi Đánh Giá và Tuyển Dụng

 1. Kinh Nghiệm Phát Triển Smart Contract: Bạn có kinh nghiệm phát triển smart contract trên nền tảng nào? Có thể cung cấp ví dụ?
 2. Bảo Mật và An Toàn: Làm thế nào để đảm bảo tính bảo mật và an toàn trong smart contract?
 3. Chuẩn Token: Bạn đã làm việc với các chuẩn token như ERC-20, ERC-721 chưa? Có kinh nghiệm triển khai chúng không?
 4. Ứng Dụng Phi Tập Trung (DApps): Bạn đã làm việc trên các ứng dụng phi tập trung (DApps) chưa? Có thể cung cấp ví dụ về một DApp bạn đã phát triển?
 5. Kiểm Thử và Bảo Mật: Làm thế nào để kiểm tra và kiểm nghiệm smart contract để phát hiện lỗ hổng và vấn đề bảo mật?
 6. Cơ Chế Đồng Thuận: Bạn có hiểu biết về các cơ chế đồng thuận như Proof of Work, Proof of Stake không? Có triển khai chúng trong dự án nào chưa?
 7. Thư Viện và Framework: Bạn đã sử dụng các thư viện và framework nào để phát triển smart contract hoặc DApps?
 8. Tính Khả Dụng và Khả Năng Mở Rộng: Làm thế nào để giải quyết vấn đề về tính khả dụng và khả năng mở rộng trong các ứng dụng blockchain?
 9. Phối Hợp Trong Nhóm: Có thể thảo luận về kinh nghiệm của bạn trong việc phối hợp làm việc với các thành viên khác trong nhóm?
 10. Đóng Góp Mã Nguồn Mở: Bạn đã đóng góp vào các dự án mã nguồn mở hoặc cộng đồng blockchain chưa?
 11. Smart Contract Phức Tạp: Có thể cung cấp một ví dụ về một smart contract phức tạp bạn đã phát triển hoặc tham gia triển khai?
 12. Bảo Mật Dữ Liệu và Tuân Thủ Quy Định: Làm thế nào bạn đối phó với các vấn đề về bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định trong DApps?
 13. Công Cụ Kiểm Thử Lỗi: Bạn đã sử dụng các công cụ và quy trình kiểm tra lỗi như Truffle, Remix, hoặc Hardhat chưa?
 14. Giao Thức Tương Tác Giữa Smart Contract: Có thể thảo luận về kinh nghiệm của bạn với các giao thức tương tác giữa các smart contract?
 15. Duy Trì và Cập Nhật Smart Contract: Làm thế nào bạn duy trì và cập nhật smart contract khi có sự thay đổi yêu cầu?
 16. Triển Khai Trên Mạng Thử Nghiệm: Bạn đã có kinh nghiệm triển khai DApps lên các mạng thử nghiệm như Ropsten, Rinkeby chưa?
 17. Tương Tác và Trải Nghiệm Người Dùng: Làm thế nào bạn đảm bảo tính tương tác và trải nghiệm người dùng tốt trong DApps?
 18. Gas Cost và Hiệu Suất: Có thể trình bày về việc xử lý vấn đề gas cost và tối ưu hóa hiệu suất trong smart contract không?
 19. Quy Trình Kiểm Tra và Kiểm Nghiệm: Có thể thảo luận về quy trình kiểm tra và kiểm nghiệm smart contract của bạn trước khi triển khai?
 20. Giao Thức DeFi và NFT: Bạn có hiểu biết về các giao thức DeFi và NFT không? Có kinh nghiệm triển khai các ứng dụng liên quan không?

Câu trả lời nên như thế nào?

Câu Hỏi 2: Bảo Mật và An Toàn trong Smart Contract

Đảm bảo tính bảo mật và an toàn trong smart contract là một ưu tiên hàng đầu. Ứng viên cần phải hiểu cách tránh các lỗ hổng phổ biến như tấn công reentrancy, overflow và underflow. Họ cũng nên sử dụng thư viện an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như OWASP Solidity để đảm bảo rằng smart contract của họ không dễ bị tấn công.

Câu Hỏi 5: Kiểm Thử và Bảo Mật Smart Contract

Để kiểm tra và kiểm nghiệm smart contract, ứng viên nên sử dụng các công cụ như Truffle, Hardhat và Remix để thực hiện các bài kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp và mô phỏng tấn công. Họ cần thể hiện khả năng tìm ra lỗ hổng bảo mật và sửa chúng trước khi triển khai, đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống.

Câu Hỏi 6: Cơ Chế Đồng Thuận

Ứng viên cần phải hiểu rõ về các cơ chế đồng thuận như Proof of Work và Proof of Stake. Họ nên có khả năng triển khai chúng trong dự án dựa trên yêu cầu cụ thể và hiểu biết về cách chọn phù hợp giữa hai cơ chế này dựa trên mục tiêu của dự án.

Câu Hỏi 7: Sử Dụng Thư Viện và Framework

Ứng viên nên có kinh nghiệm sử dụng các thư viện như OpenZeppelin để triển khai các chức năng chuẩn như quản lý tiền tệ và quản lý quyền. Sử dụng framework như Truffle giúp họ quản lý dự án một cách hiệu quả, kiểm tra và triển khai smart contract dễ dàng hơn.

Câu Hỏi 8: Tính Khả Dụng và Khả Năng Mở Rộng

Ứng viên cần thể hiện khả năng thiết kế ứng dụng blockchain có tính khả dụng và khả năng mở rộng cao. Họ nên đảm bảo rằng hệ thống có khả năng xử lý một lượng lớn giao dịch và đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai thông qua việc sử dụng các kiến thức về scalability và layer 2 solutions.

Câu Hỏi 15: Duy Trì và Cập Nhật Smart Contract

Việc duy trì và cập nhật smart contract là quá trình liên tục. Ứng viên cần hiểu cách thực hiện các thay đổi yêu cầu một cách an toàn mà không gây ảnh hưởng đến tính năng hiện tại của hệ thống. Họ cần đảm bảo rằng việc cập nhật không làm mất tính bảo mật và tương thích với các phiên bản trước đó.

Câu Hỏi 18: Gas Cost và Hiệu Suất

Để giảm thiểu gas cost và tối ưu hiệu suất trong smart contract, ứng viên nên sử dụng các kỹ thuật như lazy evaluation, tối ưu hóa mã, và tránh việc sử dụng lặp lớp. Họ cũng cần xem xét việc sử dụng compressed data và sử dụng đúng loại biến dữ liệu để tiết kiệm không gian lưu trữ.

Câu Hỏi 19: Quy Trình Kiểm Tra và Kiểm Nghiệm

Ứng viên nên có quy trình kiểm tra và kiểm nghiệm cụ thể trước khi triển khai. Điều này bao gồm kiểm tra từng phần của smart contract bằng cách sử dụng các test case đầy đủ và kiểm tra tích hợp để đảm bảo tương thích với các hệ thống khác. Sau đó, họ nên triển khai smart contract trên mạng thử nghiệm và thực hiện kiểm tra cuối cùng trước khi triển khai vào mạng chính.

Ví dụ câu trả lời cho các câu hỏi bên trên

1. Làm thế nào để giải quyết vấn đề về tính khả dụng và khả năng mở rộng trong các ứng dụng blockchain?

Để giải quyết vấn đề về tính khả dụng và khả năng mở rộng trong các ứng dụng blockchain, có một số biện pháp cần được thực hiện:

 • Phân tách Logic: Chia nhỏ logic của ứng dụng thành các hợp đồng thông minh nhỏ hơn để giảm tải cho mỗi giao dịch và cải thiện hiệu suất mạng.
 • Tích hợp Cơ sở dữ liệu Ngoại vi: Sử dụng cơ sở dữ liệu ngoại vi để lưu trữ dữ liệu nằm ngoài chuỗi khối, giúp giảm tải cho chuỗi khối và tăng tốc độ truy vấn dữ liệu.
 • Sử dụng Layer 2 Solutions: Sử dụng các giải pháp tầng 2 như Lightning Network trên Bitcoin hoặc các giải pháp tương tự trên Ethereum để giảm tải cho chuỗi khối chính.
 • Optimize Smart Contracts: Tối ưu hóa mã thông minh để giảm gas fee và tăng hiệu suất thực thi.
 • Tích hợp Caching: Sử dụng bộ nhớ đệm để lưu trữ tạm thời dữ liệu thường xuyên truy cập, giảm số lần truy vấn vào chuỗi khối.
 • Scale-Out Infrastructure: Sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây hoặc hệ thống máy chủ có khả năng mở rộng để đáp ứng tải cao.

2. Cách để đóng góp vào các dự án blockchain mã nguồn mở? Có phải là trên GitHub không? Thao tác như thế nào?

Có, đóng góp vào các dự án blockchain mã nguồn mở thường diễn ra trên GitHub hoặc các nền tảng tương tự. Để đóng góp:

 • Fork Repository: Bạn sao chép (fork) repository từ dự án gốc về tài khoản GitHub của bạn.
 • Clone Repository: Bạn sao chép repository đã sao chép về máy tính của bạn.
 • Tạo Branch: Tạo một nhánh (branch) mới để làm việc trên nó. Điều này giúp bạn không ảnh hưởng đến phiên bản chính của dự án.
 • Thực Hiện Thay Đổi: Thực hiện các thay đổi, sửa lỗi hoặc bổ sung mới trong nhánh của bạn.
 • Commit và Push: Commit các thay đổi của bạn vào nhánh và đẩy lên tài khoản GitHub của bạn.
 • Tạo Pull Request (PR): Tạo yêu cầu kéo (pull request) để đề xuất thay đổi của bạn vào dự án gốc. Bạn cũng có thể thảo luận và cập nhật thay đổi dựa trên phản hồi từ nhóm phát triển chính.
 • Review và Merge: Nhóm phát triển chính sẽ xem xét và thảo luận về PR của bạn. Khi thay đổi được chấp nhận, chúng sẽ được hợp nhất (merge) vào dự án gốc.

3. Cách dùng Truffle để kiểm tra lỗi? Các giao thức tương tác giữa các smart contract?

Truffle là một framework phát triển và kiểm thử cho Ethereum. Để kiểm tra lỗi:

 • Tạo Project Truffle: Bạn sử dụng lệnh truffle init để tạo một dự án mới.
 • Viết Kiểm Thử: Truffle cho phép bạn viết các kiểm thử cho smart contract bằng JavaScript hoặc Solidity. Bạn có thể kiểm tra các hàm, sự kiện và giao dịch.
 • Chạy Kiểm Thử: Bạn chạy các kiểm thử bằng lệnh truffle test. Truffle sẽ triển khai các hợp đồng thông minh trên một mạng thử nghiệm và chạy các kiểm thử.

4. Làm thế nào để duy trì và cập nhật smart contract khi có sự thay đổi yêu cầu?

Khi có sự thay đổi yêu cầu, bạn cần thực hiện các bước sau để duy trì và cập nhật smart contract:

 • Phân tích Yêu Cầu: Đánh giá tác động của sự thay đổi yêu cầu lên smart contract hiện có.
 • Chỉnh sửa Smart Contract: Chỉnh sửa mã thông minh để phản ánh các thay đổi yêu cầu.
 • Kiểm Thử: Viết và chạy các kiểm thử để đảm bảo rằng smart contract vẫn hoạt động đúng sau khi cập nhật.
 • Triển Khai Lại: Nếu cần, triển khai lại smart contract đã cập nhật lên mạng blockchain.

5. Có các mạng thử nghiệm blockchain nào ngoài Ropsten và Rinkeby? Làm sao để triển khai dApps lên các mạng thử nghiệm?

Ngoài Ropsten và Rinkeby, các mạng thử nghiệm blockchain khác bao gồm Kovan (dành cho Ethereum) và Ropsten Revival. Để triển khai dApps lên các mạng thử nghiệm:

 • Cấu hình Mạng: Sử dụng cấu hình phù hợp cho mạng thử nghiệm trong dự án của bạn (ví dụ: truffle-config.js cho Truffle).
 • Triển Khai Hợp Đồng: Sử dụng các công cụ như Truffle hoặc Remix để triển khai hợp đồng thông minh lên mạng thử nghiệm.

6. Làm thế nào để đảm bảo tính tương tác và trải nghiệm người dùng tốt trong DApps?

Để đảm bảo tính tương tác và trải nghiệm người dùng tốt trong DApps:

 • Giao Diện Người Dùng (UI) Đẹp và Dễ Sử Dụng: Xây dựng giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và trực quan để giúp người dùng tương tác dễ dàng.
 • Tối Ưu Hoá Hiệu Suất: Tối ưu hoá smart contract để giảm gas fee và tăng tốc độ thực thi.
 • Sử Dụng Web3 Libraries: Sử dụng các thư viện như Web3.js hoặc ethers.js để tương tác với blockchain trong ứng dụng của bạn.
 • Kiểm Thử Kỹ Lưỡng: Thực hiện kiểm thử kỹ lưỡng để đảm bảo tính ổn định và tránh lỗi trong ứng dụng.
 • Hướng Dẫn Sử Dụng: Cung cấp hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng, đặc biệt là về cách tương tác với blockchain.
 • Feedback Từ Người Dùng: Lắng nghe phản hồi từ người dùng và cải thiện ứng dụng dựa trên phản hồi đó.

Kết: Những câu hỏi trên đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên trong lĩnh vực phát triển smart contract và DApp. Việc chọn những người phát triển có kiến thức sâu rộng và kỹ năng chuyên môn sẽ đảm bảo rằng dự án của bạn được triển khai một cách an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy trên nền tảng blockchain.

Vietnam Pham – Click Digital

 • If you’d like to invest in blockchain advertising companies, just BUY token Saigon (SGN) at Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity)
 • Backed by Click Digital Company
 • With qualitied developers
 • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *