Các loại Node: Shard Node, DS Node, Lookup Node, Seed Node, Stake Seed Node (SSN)

Có một số loại trình xác thực (node) khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số loại node sau đây:

Shard Node, DS Node, Lookup Node, Seed Node, Stake Seed Node (SSN) chủ yếu nằm trong mạng lưới Zilliqa.

Shard Node: Trình xác thực phân đoạn

Các Shard Node là các trình xác thực trong Mạng Zilliqa. Chúng được đặt tên như vậy vì chúng được gán cho một trong một số cụm (tức là các shard) trong mạng. Các trình xác thực thuộc cùng một shard xử lý cùng một tập hợp giao dịch được gán cho shard. Sau khi xử lý, các node phải đạt được sự đồng thuận về tập hợp giao dịch để tạo ra microblock của shard. Các Shard Node được thưởng $ZIL vào cuối mỗi chu kỳ era.

Tư cách thành viên shard được xác định bởi ủy ban DS sau khi các nút phân đoạn gửi thành công các giải pháp cho vấn đề Bằng chứng công việc (PoW), xảy ra một lần trong mỗi kỷ nguyên DS.

Directory Service Node (DS Node): Trình xác thực Dịch vụ Thư mục

Các Directory Service Node (DS Node) (Dịch vụ thư mục) cũng là các trình xác thực, và có thêm 2 chức năng là (1) tổng hợp các microblock shard để tạo thành transaction block và (2) tạo DS Block khi bắt đầu mỗi chu kỳ DS era. Giống như các Shard Node, các DS Node được thưởng $ZIL vào cuối mỗi chu kỳ DS era.

Tập hợp các DS node trong mạng được gọi là ủy ban DS. Không giống như các Shard được sửa đổi hoàn toàn trong mỗi chu kỳ DS era, ủy ban DS vẫn tương đối ổn định qua một số chu kỳ DS era, vì chỉ một phần nhỏ của ủy ban được thay thế trong mỗi DS era. Tư cách thành viên ủy ban DS được xác định bằng Proof-of-Work có độ khó cao hơn. Độ dài nhiệm kỳ của DS node trong ủy ban cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu suất của nó trong khoảng thời gian của chu kỳ DS era.

Lookup Node: Trình xác thực tra cứu

Các Lookup Node là các full node, tức là chúng lưu trữ tất cả dữ liệu blockchain được tạo bởi DS node và Shard Node (bao gồm các giao dịch, microblock, transaction block và DS block). Chúng cung cấp dữ liệu cho các node đang đồng bộ hóa hoặc đang cố gắng tham gia mạng. Việc tra cứu cũng gửi các giao dịch đến các Shard và Ủy ban DS.

Seed Node: Trình xác thực hạt giống

Các Seed Node là các full node (như các Lookup Node) không gửi trực tiếp các giao dịch đến Shard và ủy ban DS. Chúng được sử dụng chủ yếu để phục vụ các yêu cầu JSON-RPC, bao gồm cả việc tạo các giao dịch mới. Các giao dịch thường xuyên được nhóm lại bởi các Seed Node và được chuyển tiếp để tra cứu và cuối cùng là gửi tới các Shard và ủy ban DS.

Stake Seed Node (SSN): Trình xác thực hạt giống đặt cọc

Các Stake Seed Node (SSN) là một biến thể của các Seed Node. SSN được điều hành bởi các đối tác stake và dự kiến ​​sẽ phục vụ các yêu cầu JSON-RPC từ cộng đồng. Đổi lại cho dịch vụ, các node này thường xuyên được trao phần thưởng stake dưới dạng $ZIL. Phần thưởng stake được xác định dựa trên hiệu suất của SSN. Để biết thêm thông tin về các Stake Seed Node, hãy tham khảo tài liệu về tính năng stake trong Đề xuất cải tiến Zilliqa số 3.

Click Digital

  • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
  • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
  • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
  • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
  • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
  • Staking SGN: http://135web.net
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *